Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 ---
G.7 ---
G.6 ---------
G.5 ---
G.4 ---------------------
G.3 ------
G.2 ---
G.1 ---
G.ĐB ---
Bảng lotto
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
012 lần - 1.4%
021 lần - 0.7%
031 lần - 0.7%
042 lần - 1.4%
051 lần - 0.7%
061 lần - 0.7%
072 lần - 1.4%
081 lần - 0.7%
092 lần - 1.4%
102 lần - 1.4%
123 lần - 2.1%
131 lần - 0.7%
144 lần - 2.8%
151 lần - 0.7%
162 lần - 1.4%
171 lần - 0.7%
202 lần - 1.4%
212 lần - 1.4%
232 lần - 1.4%
242 lần - 1.4%
252 lần - 1.4%
281 lần - 0.7%
291 lần - 0.7%
302 lần - 1.4%
321 lần - 0.7%
331 lần - 0.7%
342 lần - 1.4%
353 lần - 2.1%
371 lần - 0.7%
393 lần - 2.1%
402 lần - 1.4%
411 lần - 0.7%
422 lần - 1.4%
431 lần - 0.7%
444 lần - 2.8%
453 lần - 2.1%
461 lần - 0.7%
472 lần - 1.4%
482 lần - 1.4%
491 lần - 0.7%
501 lần - 0.7%
513 lần - 2.1%
521 lần - 0.7%
552 lần - 1.4%
563 lần - 2.1%
574 lần - 2.8%
592 lần - 1.4%
602 lần - 1.4%
641 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
661 lần - 0.7%
672 lần - 1.4%
681 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
723 lần - 2.1%
733 lần - 2.1%
743 lần - 2.1%
751 lần - 0.7%
765 lần - 3.5%
775 lần - 3.5%
781 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
821 lần - 0.7%
842 lần - 1.4%
852 lần - 1.4%
873 lần - 2.1%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
922 lần - 1.4%
941 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
972 lần - 1.4%
982 lần - 1.4%
992 lần - 1.4%