Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 ---
G.7 ---
G.6 ---------
G.5 ---
G.4 ---------------------
G.3 ------
G.2 ---
G.1 ---
G.ĐB ---
Bảng lotto
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
002 lần - 0.9%
012 lần - 0.9%
021 lần - 0.5%
032 lần - 0.9%
042 lần - 0.9%
051 lần - 0.5%
061 lần - 0.5%
073 lần - 1.4%
081 lần - 0.5%
093 lần - 1.4%
102 lần - 0.9%
112 lần - 0.9%
123 lần - 1.4%
134 lần - 1.9%
141 lần - 0.5%
153 lần - 1.4%
171 lần - 0.5%
181 lần - 0.5%
193 lần - 1.4%
203 lần - 1.4%
211 lần - 0.5%
221 lần - 0.5%
231 lần - 0.5%
241 lần - 0.5%
252 lần - 0.9%
261 lần - 0.5%
275 lần - 2.3%
282 lần - 0.9%
293 lần - 1.4%
303 lần - 1.4%
315 lần - 2.3%
323 lần - 1.4%
341 lần - 0.5%
362 lần - 0.9%
372 lần - 0.9%
382 lần - 0.9%
394 lần - 1.9%
404 lần - 1.9%
412 lần - 0.9%
422 lần - 0.9%
432 lần - 0.9%
452 lần - 0.9%
461 lần - 0.5%
472 lần - 0.9%
484 lần - 1.9%
493 lần - 1.4%
503 lần - 1.4%
512 lần - 0.9%
522 lần - 0.9%
531 lần - 0.5%
541 lần - 0.5%
553 lần - 1.4%
564 lần - 1.9%
593 lần - 1.4%
604 lần - 1.9%
617 lần - 3.2%
621 lần - 0.5%
631 lần - 0.5%
642 lần - 0.9%
651 lần - 0.5%
673 lần - 1.4%
681 lần - 0.5%
692 lần - 0.9%
703 lần - 1.4%
711 lần - 0.5%
725 lần - 2.3%
731 lần - 0.5%
742 lần - 0.9%
753 lần - 1.4%
763 lần - 1.4%
772 lần - 0.9%
781 lần - 0.5%
794 lần - 1.9%
802 lần - 0.9%
811 lần - 0.5%
821 lần - 0.5%
842 lần - 0.9%
851 lần - 0.5%
862 lần - 0.9%
871 lần - 0.5%
884 lần - 1.9%
894 lần - 1.9%
904 lần - 1.9%
923 lần - 1.4%
943 lần - 1.4%
954 lần - 1.9%
962 lần - 0.9%
975 lần - 2.3%
984 lần - 1.9%
995 lần - 2.3%