TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 ---
G.7 ---
G.6 ---------
G.5 ---
G.4 ---------------------
G.3 ------
G.2 ---
G.1 ---
G.ĐB ---
Bảng lotto
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
002 lần - 0.9%
021 lần - 0.4%
032 lần - 0.9%
042 lần - 0.9%
052 lần - 0.9%
073 lần - 1.3%
083 lần - 1.3%
093 lần - 1.3%
101 lần - 0.4%
111 lần - 0.4%
122 lần - 0.9%
134 lần - 1.7%
143 lần - 1.3%
151 lần - 0.4%
162 lần - 0.9%
173 lần - 1.3%
183 lần - 1.3%
195 lần - 2.1%
201 lần - 0.4%
212 lần - 0.9%
227 lần - 3%
231 lần - 0.4%
243 lần - 1.3%
255 lần - 2.1%
263 lần - 1.3%
274 lần - 1.7%
293 lần - 1.3%
302 lần - 0.9%
312 lần - 0.9%
322 lần - 0.9%
342 lần - 0.9%
351 lần - 0.4%
361 lần - 0.4%
373 lần - 1.3%
381 lần - 0.4%
391 lần - 0.4%
404 lần - 1.7%
412 lần - 0.9%
424 lần - 1.7%
454 lần - 1.7%
462 lần - 0.9%
475 lần - 2.1%
482 lần - 0.9%
494 lần - 1.7%
501 lần - 0.4%
511 lần - 0.4%
522 lần - 0.9%
531 lần - 0.4%
552 lần - 0.9%
562 lần - 0.9%
571 lần - 0.4%
582 lần - 0.9%
603 lần - 1.3%
614 lần - 1.7%
623 lần - 1.3%
632 lần - 0.9%
641 lần - 0.4%
653 lần - 1.3%
666 lần - 2.6%
674 lần - 1.7%
681 lần - 0.4%
695 lần - 2.1%
701 lần - 0.4%
713 lần - 1.3%
723 lần - 1.3%
732 lần - 0.9%
744 lần - 1.7%
753 lần - 1.3%
763 lần - 1.3%
773 lần - 1.3%
781 lần - 0.4%
792 lần - 0.9%
804 lần - 1.7%
812 lần - 0.9%
824 lần - 1.7%
832 lần - 0.9%
841 lần - 0.4%
853 lần - 1.3%
863 lần - 1.3%
872 lần - 0.9%
882 lần - 0.9%
895 lần - 2.1%
903 lần - 1.3%
911 lần - 0.4%
932 lần - 0.9%
944 lần - 1.7%
954 lần - 1.7%
962 lần - 0.9%
972 lần - 0.9%
982 lần - 0.9%
993 lần - 1.3%