TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 ----
G.7 ----
G.6 ------------
G.5 ----
G.4 ----------------------------
G.3 --------
G.2 ----
G.1 ----
G.ĐB ----
Bảng lotto
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
001 lần - 0.3%
016 lần - 2.1%
022 lần - 0.7%
035 lần - 1.7%
042 lần - 0.7%
055 lần - 1.7%
061 lần - 0.3%
084 lần - 1.4%
094 lần - 1.4%
107 lần - 2.4%
113 lần - 1%
121 lần - 0.3%
143 lần - 1%
155 lần - 1.7%
164 lần - 1.4%
172 lần - 0.7%
182 lần - 0.7%
195 lần - 1.7%
203 lần - 1%
213 lần - 1%
222 lần - 0.7%
232 lần - 0.7%
243 lần - 1%
253 lần - 1%
262 lần - 0.7%
275 lần - 1.7%
286 lần - 2.1%
292 lần - 0.7%
302 lần - 0.7%
313 lần - 1%
321 lần - 0.3%
333 lần - 1%
341 lần - 0.3%
355 lần - 1.7%
362 lần - 0.7%
372 lần - 0.7%
384 lần - 1.4%
405 lần - 1.7%
415 lần - 1.7%
423 lần - 1%
443 lần - 1%
453 lần - 1%
474 lần - 1.4%
481 lần - 0.3%
494 lần - 1.4%
503 lần - 1%
511 lần - 0.3%
523 lần - 1%
534 lần - 1.4%
543 lần - 1%
552 lần - 0.7%
562 lần - 0.7%
575 lần - 1.7%
583 lần - 1%
592 lần - 0.7%
602 lần - 0.7%
618 lần - 2.8%
624 lần - 1.4%
632 lần - 0.7%
644 lần - 1.4%
656 lần - 2.1%
661 lần - 0.3%
672 lần - 0.7%
682 lần - 0.7%
692 lần - 0.7%
704 lần - 1.4%
714 lần - 1.4%
724 lần - 1.4%
742 lần - 0.7%
754 lần - 1.4%
765 lần - 1.7%
774 lần - 1.4%
782 lần - 0.7%
791 lần - 0.3%
804 lần - 1.4%
814 lần - 1.4%
825 lần - 1.7%
843 lần - 1%
852 lần - 0.7%
862 lần - 0.7%
8710 lần - 3.5%
881 lần - 0.3%
893 lần - 1%
902 lần - 0.7%
912 lần - 0.7%
922 lần - 0.7%
933 lần - 1%
941 lần - 0.3%
953 lần - 1%
962 lần - 0.7%
972 lần - 0.7%
981 lần - 0.3%
991 lần - 0.3%