Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
012 lần - 1.9%
021 lần - 1%
032 lần - 1.9%
043 lần - 2.9%
051 lần - 1%
061 lần - 1%
077 lần - 6.7%
083 lần - 2.9%
092 lần - 1.9%
112 lần - 1.9%
123 lần - 2.9%
132 lần - 1.9%
152 lần - 1.9%
171 lần - 1%
183 lần - 2.9%
191 lần - 1%
201 lần - 1%
211 lần - 1%
222 lần - 1.9%
232 lần - 1.9%
243 lần - 2.9%
254 lần - 3.8%
263 lần - 2.9%
272 lần - 1.9%
283 lần - 2.9%
291 lần - 1%
302 lần - 1.9%
312 lần - 1.9%
331 lần - 1%
342 lần - 1.9%
355 lần - 4.8%
362 lần - 1.9%
376 lần - 5.7%
381 lần - 1%
392 lần - 1.9%
413 lần - 2.9%
422 lần - 1.9%
431 lần - 1%
442 lần - 1.9%
452 lần - 1.9%
463 lần - 2.9%
471 lần - 1%
492 lần - 1.9%
502 lần - 1.9%
513 lần - 2.9%
531 lần - 1%
552 lần - 1.9%