Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
014 lần - 3.8%
023 lần - 2.9%
031 lần - 1%
042 lần - 1.9%
052 lần - 1.9%
061 lần - 1%
072 lần - 1.9%
082 lần - 1.9%
092 lần - 1.9%
101 lần - 1%
112 lần - 1.9%
121 lần - 1%
131 lần - 1%
143 lần - 2.9%
151 lần - 1%
162 lần - 1.9%
173 lần - 2.9%
181 lần - 1%
191 lần - 1%
205 lần - 4.8%
211 lần - 1%
222 lần - 1.9%
233 lần - 2.9%
243 lần - 2.9%
271 lần - 1%
284 lần - 3.8%
292 lần - 1.9%
311 lần - 1%
323 lần - 2.9%
332 lần - 1.9%
341 lần - 1%
352 lần - 1.9%
361 lần - 1%
372 lần - 1.9%
381 lần - 1%
391 lần - 1%
403 lần - 2.9%
412 lần - 1.9%
422 lần - 1.9%
432 lần - 1.9%
442 lần - 1.9%
453 lần - 2.9%
462 lần - 1.9%
472 lần - 1.9%
483 lần - 2.9%
497 lần - 6.7%
502 lần - 1.9%
524 lần - 3.8%
551 lần - 1%