Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
013 lần - 3.1%
022 lần - 2%
036 lần - 6.1%
054 lần - 4.1%
062 lần - 2%
072 lần - 2%
082 lần - 2%
092 lần - 2%
101 lần - 1%
111 lần - 1%
124 lần - 4.1%
131 lần - 1%
141 lần - 1%
162 lần - 2%
175 lần - 5.1%
212 lần - 2%
222 lần - 2%
231 lần - 1%
271 lần - 1%
284 lần - 4.1%
292 lần - 2%
302 lần - 2%
323 lần - 3.1%
331 lần - 1%
345 lần - 5.1%
353 lần - 3.1%
372 lần - 2%
381 lần - 1%
401 lần - 1%
424 lần - 4.1%
431 lần - 1%
441 lần - 1%
466 lần - 6.1%
473 lần - 3.1%
482 lần - 2%
493 lần - 3.1%
503 lần - 3.1%
514 lần - 4.1%
541 lần - 1%
552 lần - 2%