Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
011 lần - 1%
021 lần - 1%
032 lần - 1.9%
042 lần - 1.9%
053 lần - 2.9%
062 lần - 1.9%
072 lần - 1.9%
083 lần - 2.9%
092 lần - 1.9%
112 lần - 1.9%
121 lần - 1%
133 lần - 2.9%
142 lần - 1.9%
154 lần - 3.8%
162 lần - 1.9%
174 lần - 3.8%
183 lần - 2.9%
192 lần - 1.9%
212 lần - 1.9%
221 lần - 1%
234 lần - 3.8%
241 lần - 1%
254 lần - 3.8%
265 lần - 4.8%
271 lần - 1%
281 lần - 1%
293 lần - 2.9%
301 lần - 1%
312 lần - 1.9%
324 lần - 3.8%
332 lần - 1.9%
341 lần - 1%
352 lần - 1.9%
361 lần - 1%
371 lần - 1%
381 lần - 1%
392 lần - 1.9%
402 lần - 1.9%
411 lần - 1%
421 lần - 1%
442 lần - 1.9%
451 lần - 1%
463 lần - 2.9%
473 lần - 2.9%
483 lần - 2.9%
501 lần - 1%
511 lần - 1%
523 lần - 2.9%
531 lần - 1%
541 lần - 1%
552 lần - 1.9%