Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
093 lần - 3.3%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
143 lần - 3.3%
153 lần - 3.3%
172 lần - 2.2%
182 lần - 2.2%
195 lần - 5.6%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
243 lần - 3.3%
262 lần - 2.2%
274 lần - 4.4%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
303 lần - 3.3%
312 lần - 2.2%
323 lần - 3.3%
332 lần - 2.2%
343 lần - 3.3%
352 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
435 lần - 5.6%
443 lần - 3.3%
454 lần - 4.4%