Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
054 lần - 4.4%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
103 lần - 3.3%
111 lần - 1.1%
123 lần - 3.3%
132 lần - 2.2%
143 lần - 3.3%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
198 lần - 8.9%
201 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
235 lần - 5.6%
241 lần - 1.1%
253 lần - 3.3%
262 lần - 2.2%
273 lần - 3.3%
293 lần - 3.3%
301 lần - 1.1%
313 lần - 3.3%
323 lần - 3.3%
331 lần - 1.1%
343 lần - 3.3%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
373 lần - 3.3%
381 lần - 1.1%
403 lần - 3.3%
413 lần - 3.3%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%