Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
044 lần - 4.4%
053 lần - 3.3%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
092 lần - 2.2%
103 lần - 3.3%
113 lần - 3.3%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
163 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
194 lần - 4.4%
202 lần - 2.2%
213 lần - 3.3%
233 lần - 3.3%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
312 lần - 2.2%
332 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
356 lần - 6.7%
363 lần - 3.3%
376 lần - 6.7%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
404 lần - 4.4%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%