Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
023 lần - 3.3%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
053 lần - 3.3%
063 lần - 3.3%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
133 lần - 3.3%
142 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
184 lần - 4.4%
195 lần - 5.6%
203 lần - 3.3%
225 lần - 5.6%
231 lần - 1.1%
243 lần - 3.3%
253 lần - 3.3%
264 lần - 4.4%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
322 lần - 2.2%
343 lần - 3.3%
352 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
394 lần - 4.4%
404 lần - 4.4%
411 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
433 lần - 3.3%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%