Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
114 lần - 4.4%
126 lần - 6.7%
133 lần - 3.3%
142 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
173 lần - 3.3%
185 lần - 5.6%
193 lần - 3.3%
203 lần - 3.3%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
232 lần - 2.2%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
273 lần - 3.3%
282 lần - 2.2%
293 lần - 3.3%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
344 lần - 4.4%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
424 lần - 4.4%
432 lần - 2.2%
443 lần - 3.3%
453 lần - 3.3%