Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
144 lần - 4.4%
161 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
434 lần - 4.4%
442 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
493 lần - 3.3%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
623 lần - 3.3%
632 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
963 lần - 3.3%
972 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%