Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
003 lần - 1.5%
012 lần - 1%
021 lần - 0.5%
031 lần - 0.5%
043 lần - 1.5%
052 lần - 1%
075 lần - 2.5%
082 lần - 1%
092 lần - 1%
111 lần - 0.5%
121 lần - 0.5%
132 lần - 1%
141 lần - 0.5%
151 lần - 0.5%
162 lần - 1%
182 lần - 1%
191 lần - 0.5%
202 lần - 1%
213 lần - 1.5%
242 lần - 1%
253 lần - 1.5%
261 lần - 0.5%
272 lần - 1%
283 lần - 1.5%
291 lần - 0.5%
303 lần - 1.5%
324 lần - 2%
331 lần - 0.5%
341 lần - 0.5%
354 lần - 2%
371 lần - 0.5%
393 lần - 1.5%
412 lần - 1%
423 lần - 1.5%
432 lần - 1%
443 lần - 1.5%
451 lần - 0.5%
461 lần - 0.5%
472 lần - 1%
483 lần - 1.5%
491 lần - 0.5%
505 lần - 2.5%
514 lần - 2%
521 lần - 0.5%
543 lần - 1.5%
552 lần - 1%
565 lần - 2.5%
583 lần - 1.5%
592 lần - 1%
615 lần - 2.5%
621 lần - 0.5%
633 lần - 1.5%
644 lần - 2%
654 lần - 2%
663 lần - 1.5%
678 lần - 4%
681 lần - 0.5%
693 lần - 1.5%
704 lần - 2%
713 lần - 1.5%
721 lần - 0.5%
731 lần - 0.5%
744 lần - 2%
751 lần - 0.5%
764 lần - 2%
772 lần - 1%
782 lần - 1%
792 lần - 1%
802 lần - 1%
811 lần - 0.5%
823 lần - 1.5%
832 lần - 1%
841 lần - 0.5%
854 lần - 2%
882 lần - 1%
894 lần - 2%
902 lần - 1%
914 lần - 2%
922 lần - 1%
931 lần - 0.5%
941 lần - 0.5%
953 lần - 1.5%
991 lần - 0.5%