Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
014 lần - 2%
025 lần - 2.5%
032 lần - 1%
041 lần - 0.5%
052 lần - 1%
063 lần - 1.5%
072 lần - 1%
081 lần - 0.5%
093 lần - 1.5%
102 lần - 1%
114 lần - 2%
122 lần - 1%
133 lần - 1.5%
142 lần - 1%
153 lần - 1.5%
163 lần - 1.5%
173 lần - 1.5%
181 lần - 0.5%
191 lần - 0.5%
203 lần - 1.5%
211 lần - 0.5%
223 lần - 1.5%
241 lần - 0.5%
252 lần - 1%
273 lần - 1.5%
282 lần - 1%
291 lần - 0.5%
301 lần - 0.5%
314 lần - 2%
321 lần - 0.5%
334 lần - 2%
342 lần - 1%
352 lần - 1%
361 lần - 0.5%
373 lần - 1.5%
382 lần - 1%
393 lần - 1.5%
406 lần - 3%
411 lần - 0.5%
421 lần - 0.5%
431 lần - 0.5%
444 lần - 2%
452 lần - 1%
461 lần - 0.5%
472 lần - 1%
483 lần - 1.5%
511 lần - 0.5%
521 lần - 0.5%
532 lần - 1%
543 lần - 1.5%
552 lần - 1%
563 lần - 1.5%
573 lần - 1.5%
582 lần - 1%
591 lần - 0.5%
601 lần - 0.5%
611 lần - 0.5%
621 lần - 0.5%
633 lần - 1.5%
642 lần - 1%
652 lần - 1%
673 lần - 1.5%
682 lần - 1%
691 lần - 0.5%
701 lần - 0.5%
711 lần - 0.5%
725 lần - 2.5%
731 lần - 0.5%
741 lần - 0.5%
762 lần - 1%
774 lần - 2%
781 lần - 0.5%
792 lần - 1%
812 lần - 1%
822 lần - 1%
832 lần - 1%
842 lần - 1%
852 lần - 1%
862 lần - 1%
871 lần - 0.5%
882 lần - 1%
891 lần - 0.5%
905 lần - 2.5%
911 lần - 0.5%
923 lần - 1.5%
933 lần - 1.5%
941 lần - 0.5%
952 lần - 1%
974 lần - 2%
982 lần - 1%
992 lần - 1%