Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
002 lần - 0.9%
012 lần - 0.9%
022 lần - 0.9%
033 lần - 1.4%
042 lần - 0.9%
054 lần - 1.9%
061 lần - 0.5%
075 lần - 2.3%
083 lần - 1.4%
091 lần - 0.5%
104 lần - 1.9%
123 lần - 1.4%
131 lần - 0.5%
142 lần - 0.9%
154 lần - 1.9%
161 lần - 0.5%
174 lần - 1.9%
183 lần - 1.4%
193 lần - 1.4%
204 lần - 1.9%
213 lần - 1.4%
233 lần - 1.4%
263 lần - 1.4%
271 lần - 0.5%
291 lần - 0.5%
312 lần - 0.9%
321 lần - 0.5%
332 lần - 0.9%
344 lần - 1.9%
352 lần - 0.9%
362 lần - 0.9%
372 lần - 0.9%
392 lần - 0.9%
404 lần - 1.9%
411 lần - 0.5%
422 lần - 0.9%
432 lần - 0.9%
443 lần - 1.4%
453 lần - 1.4%
461 lần - 0.5%
474 lần - 1.9%
483 lần - 1.4%
494 lần - 1.9%
502 lần - 0.9%
511 lần - 0.5%
523 lần - 1.4%
532 lần - 0.9%
544 lần - 1.9%
552 lần - 0.9%
562 lần - 0.9%
571 lần - 0.5%
582 lần - 0.9%
603 lần - 1.4%
621 lần - 0.5%
635 lần - 2.3%
641 lần - 0.5%
652 lần - 0.9%
662 lần - 0.9%
672 lần - 0.9%
701 lần - 0.5%
714 lần - 1.9%
721 lần - 0.5%
744 lần - 1.9%
751 lần - 0.5%
762 lần - 0.9%
773 lần - 1.4%
781 lần - 0.5%
793 lần - 1.4%
801 lần - 0.5%
811 lần - 0.5%
823 lần - 1.4%
831 lần - 0.5%
844 lần - 1.9%
854 lần - 1.9%
862 lần - 0.9%
871 lần - 0.5%
881 lần - 0.5%
894 lần - 1.9%
906 lần - 2.8%
911 lần - 0.5%
925 lần - 2.3%
946 lần - 2.8%
953 lần - 1.4%
962 lần - 0.9%
971 lần - 0.5%
982 lần - 0.9%
994 lần - 1.9%