Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
002 lần - 0.9%
011 lần - 0.5%
021 lần - 0.5%
033 lần - 1.4%
042 lần - 0.9%
062 lần - 0.9%
071 lần - 0.5%
081 lần - 0.5%
091 lần - 0.5%
102 lần - 0.9%
111 lần - 0.5%
122 lần - 0.9%
132 lần - 0.9%
153 lần - 1.4%
162 lần - 0.9%
171 lần - 0.5%
182 lần - 0.9%
193 lần - 1.4%
202 lần - 0.9%
213 lần - 1.4%
222 lần - 0.9%
231 lần - 0.5%
243 lần - 1.4%
263 lần - 1.4%
273 lần - 1.4%
295 lần - 2.3%
301 lần - 0.5%
313 lần - 1.4%
323 lần - 1.4%
332 lần - 0.9%
344 lần - 1.9%
353 lần - 1.4%
367 lần - 3.2%
373 lần - 1.4%
383 lần - 1.4%
395 lần - 2.3%
404 lần - 1.9%
412 lần - 0.9%
421 lần - 0.5%
435 lần - 2.3%
443 lần - 1.4%
462 lần - 0.9%
473 lần - 1.4%
481 lần - 0.5%
494 lần - 1.9%
513 lần - 1.4%
523 lần - 1.4%
541 lần - 0.5%
553 lần - 1.4%
561 lần - 0.5%
571 lần - 0.5%
584 lần - 1.9%
591 lần - 0.5%
602 lần - 0.9%
623 lần - 1.4%
635 lần - 2.3%
641 lần - 0.5%
654 lần - 1.9%
663 lần - 1.4%
674 lần - 1.9%
697 lần - 3.2%
701 lần - 0.5%
713 lần - 1.4%
721 lần - 0.5%
733 lần - 1.4%
751 lần - 0.5%
763 lần - 1.4%
793 lần - 1.4%
802 lần - 0.9%
823 lần - 1.4%
841 lần - 0.5%
852 lần - 0.9%
861 lần - 0.5%
883 lần - 1.4%
892 lần - 0.9%
904 lần - 1.9%
912 lần - 0.9%
923 lần - 1.4%
931 lần - 0.5%
943 lần - 1.4%
954 lần - 1.9%
963 lần - 1.4%
972 lần - 0.9%
982 lần - 0.9%
994 lần - 1.9%