Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
001 lần - 0.3%
015 lần - 1.7%
021 lần - 0.3%
034 lần - 1.4%
043 lần - 1%
056 lần - 2.1%
078 lần - 2.8%
083 lần - 1%
103 lần - 1%
114 lần - 1.4%
123 lần - 1%
133 lần - 1%
142 lần - 0.7%
152 lần - 0.7%
165 lần - 1.7%
173 lần - 1%
182 lần - 0.7%
192 lần - 0.7%
204 lần - 1.4%
212 lần - 0.7%
222 lần - 0.7%
234 lần - 1.4%
242 lần - 0.7%
254 lần - 1.4%
263 lần - 1%
273 lần - 1%
282 lần - 0.7%
294 lần - 1.4%
302 lần - 0.7%
311 lần - 0.3%
322 lần - 0.7%
332 lần - 0.7%
342 lần - 0.7%
353 lần - 1%
367 lần - 2.4%
382 lần - 0.7%
394 lần - 1.4%
402 lần - 0.7%
413 lần - 1%
422 lần - 0.7%
432 lần - 0.7%
442 lần - 0.7%
454 lần - 1.4%
463 lần - 1%
472 lần - 0.7%
484 lần - 1.4%
506 lần - 2.1%
511 lần - 0.3%
524 lần - 1.4%
533 lần - 1%
542 lần - 0.7%
552 lần - 0.7%
562 lần - 0.7%
571 lần - 0.3%
584 lần - 1.4%
595 lần - 1.7%
602 lần - 0.7%
614 lần - 1.4%
625 lần - 1.7%
632 lần - 0.7%
644 lần - 1.4%
653 lần - 1%
661 lần - 0.3%
671 lần - 0.3%
685 lần - 1.7%
711 lần - 0.3%
722 lần - 0.7%
734 lần - 1.4%
743 lần - 1%
754 lần - 1.4%
764 lần - 1.4%
775 lần - 1.7%
785 lần - 1.7%
794 lần - 1.4%
801 lần - 0.3%
812 lần - 0.7%
823 lần - 1%
832 lần - 0.7%
848 lần - 2.8%
855 lần - 1.7%
873 lần - 1%
882 lần - 0.7%
895 lần - 1.7%
903 lần - 1%
914 lần - 1.4%
925 lần - 1.7%
932 lần - 0.7%
943 lần - 1%
953 lần - 1%
962 lần - 0.7%
973 lần - 1%
982 lần - 0.7%
992 lần - 0.7%