Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
003 lần - 1%
015 lần - 1.7%
024 lần - 1.4%
033 lần - 1%
043 lần - 1%
052 lần - 0.7%
064 lần - 1.4%
073 lần - 1%
082 lần - 0.7%
093 lần - 1%
103 lần - 1%
113 lần - 1%
123 lần - 1%
135 lần - 1.7%
143 lần - 1%
152 lần - 0.7%
167 lần - 2.4%
174 lần - 1.4%
182 lần - 0.7%
192 lần - 0.7%
201 lần - 0.3%
214 lần - 1.4%
226 lần - 2.1%
233 lần - 1%
242 lần - 0.7%
254 lần - 1.4%
262 lần - 0.7%
271 lần - 0.3%
283 lần - 1%
292 lần - 0.7%
303 lần - 1%
312 lần - 0.7%
327 lần - 2.4%
333 lần - 1%
342 lần - 0.7%
353 lần - 1%
365 lần - 1.7%
372 lần - 0.7%
383 lần - 1%
391 lần - 0.3%
402 lần - 0.7%
411 lần - 0.3%
422 lần - 0.7%
434 lần - 1.4%
441 lần - 0.3%
451 lần - 0.3%
462 lần - 0.7%
471 lần - 0.3%
486 lần - 2.1%
495 lần - 1.7%
501 lần - 0.3%
513 lần - 1%
525 lần - 1.7%
534 lần - 1.4%
543 lần - 1%
553 lần - 1%
562 lần - 0.7%
573 lần - 1%
586 lần - 2.1%
593 lần - 1%
601 lần - 0.3%
615 lần - 1.7%
622 lần - 0.7%
635 lần - 1.7%
646 lần - 2.1%
651 lần - 0.3%
664 lần - 1.4%
671 lần - 0.3%
683 lần - 1%
691 lần - 0.3%
703 lần - 1%
712 lần - 0.7%
728 lần - 2.8%
732 lần - 0.7%
742 lần - 0.7%
751 lần - 0.3%
763 lần - 1%
774 lần - 1.4%
781 lần - 0.3%
792 lần - 0.7%
801 lần - 0.3%
811 lần - 0.3%
823 lần - 1%
832 lần - 0.7%
841 lần - 0.3%
851 lần - 0.3%
864 lần - 1.4%
873 lần - 1%
883 lần - 1%
892 lần - 0.7%
901 lần - 0.3%
912 lần - 0.7%
922 lần - 0.7%
932 lần - 0.7%
944 lần - 1.4%
952 lần - 0.7%
962 lần - 0.7%
973 lần - 1%
985 lần - 1.7%
994 lần - 1.4%