Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
013 lần - 1.1%
021 lần - 0.4%
032 lần - 0.7%
043 lần - 1.1%
054 lần - 1.5%
071 lần - 0.4%
083 lần - 1.1%
094 lần - 1.5%
101 lần - 0.4%
111 lần - 0.4%
123 lần - 1.1%
134 lần - 1.5%
144 lần - 1.5%
151 lần - 0.4%
164 lần - 1.5%
176 lần - 2.2%
185 lần - 1.9%
194 lần - 1.5%
202 lần - 0.7%
216 lần - 2.2%
224 lần - 1.5%
2310 lần - 3.7%
248 lần - 3%
264 lần - 1.5%
2710 lần - 3.7%
284 lần - 1.5%
292 lần - 0.7%
313 lần - 1.1%
322 lần - 0.7%
332 lần - 0.7%
344 lần - 1.5%
353 lần - 1.1%
362 lần - 0.7%
372 lần - 0.7%
384 lần - 1.5%
393 lần - 1.1%
411 lần - 0.4%
425 lần - 1.9%
431 lần - 0.4%
441 lần - 0.4%
452 lần - 0.7%
462 lần - 0.7%
475 lần - 1.9%
481 lần - 0.4%
492 lần - 0.7%
502 lần - 0.7%
514 lần - 1.5%
521 lần - 0.4%
533 lần - 1.1%
542 lần - 0.7%
551 lần - 0.4%
562 lần - 0.7%
574 lần - 1.5%
583 lần - 1.1%
591 lần - 0.4%
603 lần - 1.1%
614 lần - 1.5%
622 lần - 0.7%
633 lần - 1.1%
652 lần - 0.7%
663 lần - 1.1%
674 lần - 1.5%
682 lần - 0.7%
691 lần - 0.4%
702 lần - 0.7%
712 lần - 0.7%
733 lần - 1.1%
743 lần - 1.1%
753 lần - 1.1%
762 lần - 0.7%
774 lần - 1.5%
781 lần - 0.4%
792 lần - 0.7%
801 lần - 0.4%
825 lần - 1.9%
833 lần - 1.1%
843 lần - 1.1%
852 lần - 0.7%
863 lần - 1.1%
872 lần - 0.7%
884 lần - 1.5%
892 lần - 0.7%
901 lần - 0.4%
912 lần - 0.7%
921 lần - 0.4%
933 lần - 1.1%
946 lần - 2.2%
952 lần - 0.7%
967 lần - 2.6%
971 lần - 0.4%
983 lần - 1.1%
991 lần - 0.4%