Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
011 lần - 0.7%
022 lần - 1.5%
032 lần - 1.5%
041 lần - 0.7%
062 lần - 1.5%
071 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
091 lần - 0.7%
101 lần - 0.7%
113 lần - 2.2%
123 lần - 2.2%
131 lần - 0.7%
152 lần - 1.5%
163 lần - 2.2%
171 lần - 0.7%
191 lần - 0.7%
201 lần - 0.7%
221 lần - 0.7%
233 lần - 2.2%
243 lần - 2.2%
261 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
301 lần - 0.7%
311 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
333 lần - 2.2%
342 lần - 1.5%
354 lần - 3%
361 lần - 0.7%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
493 lần - 2.2%
501 lần - 0.7%
514 lần - 3%
523 lần - 2.2%
544 lần - 3%
554 lần - 3%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
601 lần - 0.7%
612 lần - 1.5%
643 lần - 2.2%
651 lần - 0.7%
661 lần - 0.7%
674 lần - 3%
682 lần - 1.5%
702 lần - 1.5%
712 lần - 1.5%
723 lần - 2.2%
733 lần - 2.2%
741 lần - 0.7%
764 lần - 3%
773 lần - 2.2%
781 lần - 0.7%
791 lần - 0.7%
822 lần - 1.5%
831 lần - 0.7%
843 lần - 2.2%
854 lần - 3%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
952 lần - 1.5%
971 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%