Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thừa Thiên Huế
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
08 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
110 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
22 lần - 2.2%
10 lần - 11.1%
311 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
47 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
57 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
612 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
712 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
814 lần - 15.6%
7 lần - 7.8%
97 lần - 7.8%