Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
010 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
16 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
214 lần - 15.6%
11 lần - 12.2%
38 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
46 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
59 lần - 10%
11 lần - 12.2%
69 lần - 10%
5 lần - 5.6%
76 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
89 lần - 10%
11 lần - 12.2%
913 lần - 14.4%