Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
010 lần - 11.1%
9 lần - 10%
19 lần - 10%
6 lần - 6.7%
25 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
36 lần - 6.7%
9 lần - 10%
46 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
510 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
613 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
78 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
813 lần - 14.4%
13 lần - 14.4%
910 lần - 11.1%