Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 lần - 4.4%
06 lần - 6.7%
15 lần - 16.7%
15 lần - 5.6%
4 lần - 4.4%
26 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
310 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
414 lần - 15.6%
5 lần - 5.6%
59 lần - 10%
6 lần - 6.7%
67 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
718 lần - 20%
11 lần - 12.2%
89 lần - 10%
17 lần - 18.9%
96 lần - 6.7%