Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
08 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
19 lần - 10%
10 lần - 11.1%
26 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
312 lần - 13.3%
12 lần - 13.3%
410 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
59 lần - 10%
8 lần - 8.9%
69 lần - 10%
9 lần - 10%
79 lần - 10%
11 lần - 12.2%
88 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
910 lần - 11.1%