Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 14.4%
08 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
19 lần - 10%
6 lần - 6.7%
25 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
310 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
411 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
59 lần - 10%
5 lần - 5.6%
610 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
713 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
89 lần - 10%
10 lần - 11.1%
96 lần - 6.7%