Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
010 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
15 lần - 5.6%
11 lần - 12.2%
22 lần - 2.2%
6 lần - 6.7%
38 lần - 8.9%
14 lần - 15.6%
412 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
510 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
615 lần - 16.7%
5 lần - 5.6%
711 lần - 12.2%
14 lần - 15.6%
85 lần - 5.6%
9 lần - 10%
912 lần - 13.3%