Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
04 lần - 4.4%
11 lần - 12.2%
18 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
28 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
311 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
411 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
57 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
66 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
715 lần - 16.7%
11 lần - 12.2%
89 lần - 10%
9 lần - 10%
911 lần - 12.2%