Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
3 lần - 3.3%
013 lần - 14.4%
9 lần - 10%
110 lần - 11.1%
9 lần - 10%
27 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
37 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
410 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
57 lần - 7.8%
14 lần - 15.6%
68 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
76 lần - 6.7%
16 lần - 17.8%
810 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
912 lần - 13.3%