Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 10.4%
013 lần - 9.6%
15 lần - 11.1%
115 lần - 11.1%
12 lần - 8.9%
210 lần - 7.4%
14 lần - 10.4%
317 lần - 12.6%
15 lần - 11.1%
416 lần - 11.9%
20 lần - 14.8%
512 lần - 8.9%
12 lần - 8.9%
612 lần - 8.9%
15 lần - 11.1%
77 lần - 5.2%
10 lần - 7.4%
819 lần - 14.1%
8 lần - 5.9%
914 lần - 10.4%