Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 11.1%
015 lần - 11.1%
15 lần - 11.1%
19 lần - 6.7%
12 lần - 8.9%
218 lần - 13.3%
16 lần - 11.9%
311 lần - 8.1%
12 lần - 8.9%
413 lần - 9.6%
5 lần - 3.7%
514 lần - 10.4%
15 lần - 11.1%
613 lần - 9.6%
15 lần - 11.1%
713 lần - 9.6%
16 lần - 11.9%
817 lần - 12.6%
14 lần - 10.4%
912 lần - 8.9%