Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
018 lần - 20%
9 lần - 10%
111 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
29 lần - 10%
4 lần - 4.4%
39 lần - 10%
6 lần - 6.7%
47 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
57 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
66 lần - 6.7%
12 lần - 13.3%
77 lần - 7.8%
15 lần - 16.7%
87 lần - 7.8%
4 lần - 4.4%
99 lần - 10%