Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
09 lần - 10%
11 lần - 12.2%
18 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
27 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
37 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
411 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
510 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
69 lần - 10%
11 lần - 12.2%
713 lần - 14.4%
11 lần - 12.2%
86 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
910 lần - 11.1%