Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
20 lần - 14.8%
012 lần - 8.9%
17 lần - 12.6%
110 lần - 7.4%
15 lần - 11.1%
216 lần - 11.9%
13 lần - 9.6%
316 lần - 11.9%
5 lần - 3.7%
411 lần - 8.1%
13 lần - 9.6%
514 lần - 10.4%
10 lần - 7.4%
614 lần - 10.4%
19 lần - 14.1%
715 lần - 11.1%
9 lần - 6.7%
814 lần - 10.4%
14 lần - 10.4%
913 lần - 9.6%