Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 8.1%
010 lần - 7.4%
11 lần - 8.1%
114 lần - 10.4%
12 lần - 8.9%
213 lần - 9.6%
15 lần - 11.1%
310 lần - 7.4%
12 lần - 8.9%
415 lần - 11.1%
19 lần - 14.1%
516 lần - 11.9%
14 lần - 10.4%
613 lần - 9.6%
10 lần - 7.4%
716 lần - 11.9%
20 lần - 14.8%
814 lần - 10.4%
11 lần - 8.1%
914 lần - 10.4%