Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
010 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
110 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
27 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
35 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
46 lần - 6.7%
16 lần - 17.8%
514 lần - 15.6%
9 lần - 10%
69 lần - 10%
12 lần - 13.3%
712 lần - 13.3%
5 lần - 5.6%
89 lần - 10%
5 lần - 5.6%
98 lần - 8.9%