Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 lần - 4.4%
011 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
111 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
27 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
38 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
48 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
512 lần - 13.3%
12 lần - 13.3%
69 lần - 10%
7 lần - 7.8%
75 lần - 5.6%
14 lần - 15.6%
86 lần - 6.7%
9 lần - 10%
913 lần - 14.4%