Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
07 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
19 lần - 10%
7 lần - 7.8%
27 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
36 lần - 6.7%
9 lần - 10%
411 lần - 12.2%
14 lần - 15.6%
58 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
610 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
711 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
813 lần - 14.4%
9 lần - 10%
98 lần - 8.9%