Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
012 lần - 13.3%
6 lần - 6.7%
16 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
212 lần - 13.3%
6 lần - 6.7%
37 lần - 7.8%
4 lần - 4.4%
412 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
59 lần - 10%
6 lần - 6.7%
69 lần - 10%
14 lần - 15.6%
77 lần - 7.8%
15 lần - 16.7%
88 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
98 lần - 8.9%