Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
09 lần - 10%
6 lần - 6.7%
19 lần - 10%
10 lần - 11.1%
25 lần - 5.6%
4 lần - 4.4%
310 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
411 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
59 lần - 10%
10 lần - 11.1%
69 lần - 10%
14 lần - 15.6%
712 lần - 13.3%
14 lần - 15.6%
810 lần - 11.1%
9 lần - 10%
96 lần - 6.7%