Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
013 lần - 14.4%
11 lần - 12.2%
110 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
28 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
312 lần - 13.3%
9 lần - 10%
47 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
511 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
68 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
76 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
88 lần - 8.9%
19 lần - 21.1%
97 lần - 7.8%