Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 10.4%
015 lần - 11.1%
9 lần - 6.7%
19 lần - 6.7%
16 lần - 11.9%
215 lần - 11.1%
12 lần - 8.9%
319 lần - 14.1%
9 lần - 6.7%
413 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
515 lần - 11.1%
13 lần - 9.6%
616 lần - 11.9%
24 lần - 17.8%
78 lần - 5.9%
13 lần - 9.6%
810 lần - 7.4%
13 lần - 9.6%
915 lần - 11.1%