Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
20 lần - 14.8%
018 lần - 13.3%
9 lần - 6.7%
110 lần - 7.4%
14 lần - 10.4%
217 lần - 12.6%
11 lần - 8.1%
310 lần - 7.4%
12 lần - 8.9%
417 lần - 12.6%
11 lần - 8.1%
59 lần - 6.7%
13 lần - 9.6%
611 lần - 8.1%
16 lần - 11.9%
713 lần - 9.6%
19 lần - 14.1%
817 lần - 12.6%
10 lần - 7.4%
913 lần - 9.6%