Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 7.4%
016 lần - 11.9%
17 lần - 12.6%
113 lần - 9.6%
13 lần - 9.6%
219 lần - 14.1%
7 lần - 5.2%
316 lần - 11.9%
12 lần - 8.9%
410 lần - 7.4%
8 lần - 5.9%
56 lần - 4.4%
20 lần - 14.8%
610 lần - 7.4%
20 lần - 14.8%
715 lần - 11.1%
14 lần - 10.4%
815 lần - 11.1%
14 lần - 10.4%
915 lần - 11.1%