Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 lần - 11.9%
018 lần - 13.3%
7 lần - 5.2%
17 lần - 5.2%
11 lần - 8.1%
212 lần - 8.9%
16 lần - 11.9%
311 lần - 8.1%
9 lần - 6.7%
45 lần - 3.7%
15 lần - 11.1%
517 lần - 12.6%
9 lần - 6.7%
617 lần - 12.6%
26 lần - 19.3%
720 lần - 14.8%
10 lần - 7.4%
88 lần - 5.9%
16 lần - 11.9%
920 lần - 14.8%