Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 8.9%
019 lần - 14.1%
12 lần - 8.9%
114 lần - 10.4%
10 lần - 7.4%
212 lần - 8.9%
11 lần - 8.1%
312 lần - 8.9%
18 lần - 13.3%
49 lần - 6.7%
15 lần - 11.1%
518 lần - 13.3%
11 lần - 8.1%
610 lần - 7.4%
12 lần - 8.9%
719 lần - 14.1%
18 lần - 13.3%
810 lần - 7.4%
16 lần - 11.9%
912 lần - 8.9%