Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 8.1%
013 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
113 lần - 9.6%
15 lần - 11.1%
215 lần - 11.1%
12 lần - 8.9%
315 lần - 11.1%
13 lần - 9.6%
414 lần - 10.4%
26 lần - 19.3%
515 lần - 11.1%
11 lần - 8.1%
66 lần - 4.4%
8 lần - 5.9%
717 lần - 12.6%
19 lần - 14.1%
815 lần - 11.1%
8 lần - 5.9%
912 lần - 8.9%