Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
17 lần - 10.5%
016 lần - 9.9%
16 lần - 9.9%
126 lần - 16%
18 lần - 11.1%
219 lần - 11.7%
11 lần - 6.8%
317 lần - 10.5%
21 lần - 13%
411 lần - 6.8%
13 lần - 8%
512 lần - 7.4%
21 lần - 13%
618 lần - 11.1%
12 lần - 7.4%
711 lần - 6.8%
16 lần - 9.9%
817 lần - 10.5%
17 lần - 10.5%
915 lần - 9.3%