Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 9.7%
014 lần - 9.7%
14 lần - 9.7%
111 lần - 7.6%
12 lần - 8.3%
214 lần - 9.7%
13 lần - 9%
39 lần - 6.3%
19 lần - 13.2%
421 lần - 14.6%
16 lần - 11.1%
517 lần - 11.8%
9 lần - 6.3%
614 lần - 9.7%
22 lần - 15.3%
722 lần - 15.3%
12 lần - 8.3%
89 lần - 6.3%
13 lần - 9%
913 lần - 9%