Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
23 lần - 10.6%
021 lần - 9.7%
27 lần - 12.5%
122 lần - 10.2%
17 lần - 7.9%
220 lần - 9.3%
29 lần - 13.4%
327 lần - 12.5%
25 lần - 11.6%
422 lần - 10.2%
20 lần - 9.3%
522 lần - 10.2%
23 lần - 10.6%
618 lần - 8.3%
16 lần - 7.4%
728 lần - 13%
16 lần - 7.4%
817 lần - 7.9%
20 lần - 9.3%
919 lần - 8.8%