Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 6.5%
020 lần - 9.3%
18 lần - 8.3%
118 lần - 8.3%
22 lần - 10.2%
222 lần - 10.2%
34 lần - 15.7%
322 lần - 10.2%
25 lần - 11.6%
418 lần - 8.3%
17 lần - 7.9%
520 lần - 9.3%
29 lần - 13.4%
627 lần - 12.5%
15 lần - 6.9%
718 lần - 8.3%
14 lần - 6.5%
816 lần - 7.4%
28 lần - 13%
935 lần - 16.2%