Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
18 lần - 8.3%
030 lần - 13.9%
20 lần - 9.3%
123 lần - 10.6%
20 lần - 9.3%
222 lần - 10.2%
22 lần - 10.2%
312 lần - 5.6%
22 lần - 10.2%
415 lần - 6.9%
19 lần - 8.8%
520 lần - 9.3%
22 lần - 10.2%
616 lần - 7.4%
25 lần - 11.6%
724 lần - 11.1%
18 lần - 8.3%
820 lần - 9.3%
30 lần - 13.9%
934 lần - 15.7%