Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
28 lần - 13%
023 lần - 10.6%
18 lần - 8.3%
124 lần - 11.1%
20 lần - 9.3%
223 lần - 10.6%
25 lần - 11.6%
319 lần - 8.8%
18 lần - 8.3%
422 lần - 10.2%
28 lần - 13%
517 lần - 7.9%
16 lần - 7.4%
622 lần - 10.2%
20 lần - 9.3%
723 lần - 10.6%
21 lần - 9.7%
827 lần - 12.5%
22 lần - 10.2%
916 lần - 7.4%