Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
34 lần - 11.8%
039 lần - 13.5%
24 lần - 8.3%
123 lần - 8%
27 lần - 9.4%
222 lần - 7.6%
26 lần - 9%
336 lần - 12.5%
33 lần - 11.5%
428 lần - 9.7%
27 lần - 9.4%
527 lần - 9.4%
34 lần - 11.8%
639 lần - 13.5%
33 lần - 11.5%
727 lần - 9.4%
33 lần - 11.5%
827 lần - 9.4%
17 lần - 5.9%
920 lần - 6.9%