Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
23 lần - 9.8%
021 lần - 9%
22 lần - 9.4%
122 lần - 9.4%
18 lần - 7.7%
214 lần - 6%
29 lần - 12.4%
326 lần - 11.1%
22 lần - 9.4%
421 lần - 9%
22 lần - 9.4%
525 lần - 10.7%
29 lần - 12.4%
635 lần - 15%
20 lần - 8.5%
721 lần - 9%
25 lần - 10.7%
824 lần - 10.3%
24 lần - 10.3%
925 lần - 10.7%