Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
33 lần - 11.5%
022 lần - 7.6%
32 lần - 11.1%
118 lần - 6.3%
28 lần - 9.7%
233 lần - 11.5%
24 lần - 8.3%
342 lần - 14.6%
29 lần - 10.1%
427 lần - 9.4%
32 lần - 11.1%
528 lần - 9.7%
23 lần - 8%
623 lần - 8%
22 lần - 7.6%
734 lần - 11.8%
35 lần - 12.2%
837 lần - 12.8%
30 lần - 10.4%
924 lần - 8.3%