Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
22 lần - 10.2%
020 lần - 9.3%
25 lần - 11.6%
112 lần - 5.6%
20 lần - 9.3%
224 lần - 11.1%
31 lần - 14.4%
321 lần - 9.7%
23 lần - 10.6%
424 lần - 11.1%
14 lần - 6.5%
524 lần - 11.1%
21 lần - 9.7%
619 lần - 8.8%
21 lần - 9.7%
724 lần - 11.1%
22 lần - 10.2%
823 lần - 10.6%
17 lần - 7.9%
925 lần - 11.6%