Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
32 lần - 11.1%
019 lần - 6.6%
34 lần - 11.8%
128 lần - 9.7%
28 lần - 9.7%
242 lần - 14.6%
31 lần - 10.8%
333 lần - 11.5%
25 lần - 8.7%
427 lần - 9.4%
33 lần - 11.5%
520 lần - 6.9%
29 lần - 10.1%
635 lần - 12.2%
28 lần - 9.7%
725 lần - 8.7%
21 lần - 7.3%
834 lần - 11.8%
27 lần - 9.4%
925 lần - 8.7%