Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
30 lần - 10.4%
033 lần - 11.5%
32 lần - 11.1%
139 lần - 13.5%
31 lần - 10.8%
227 lần - 9.4%
23 lần - 8%
319 lần - 6.6%
28 lần - 9.7%
425 lần - 8.7%
28 lần - 9.7%
538 lần - 13.2%
33 lần - 11.5%
621 lần - 7.3%
30 lần - 10.4%
736 lần - 12.5%
34 lần - 11.8%
826 lần - 9%
19 lần - 6.6%
924 lần - 8.3%