Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 lần - 11.9%
010 lần - 7.4%
14 lần - 10.4%
19 lần - 6.7%
12 lần - 8.9%
214 lần - 10.4%
10 lần - 7.4%
317 lần - 12.6%
17 lần - 12.6%
411 lần - 8.1%
16 lần - 11.9%
515 lần - 11.1%
15 lần - 11.1%
612 lần - 8.9%
14 lần - 10.4%
713 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
816 lần - 11.9%
9 lần - 6.7%
918 lần - 13.3%