Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 10.4%
015 lần - 11.1%
14 lần - 10.4%
115 lần - 11.1%
10 lần - 7.4%
215 lần - 11.1%
16 lần - 11.9%
314 lần - 10.4%
7 lần - 5.2%
417 lần - 12.6%
16 lần - 11.9%
514 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
614 lần - 10.4%
21 lần - 15.6%
713 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
88 lần - 5.9%
12 lần - 8.9%
910 lần - 7.4%