Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 9.6%
010 lần - 7.4%
17 lần - 12.6%
16 lần - 4.4%
14 lần - 10.4%
215 lần - 11.1%
21 lần - 15.6%
322 lần - 16.3%
17 lần - 12.6%
410 lần - 7.4%
7 lần - 5.2%
517 lần - 12.6%
11 lần - 8.1%
615 lần - 11.1%
11 lần - 8.1%
717 lần - 12.6%
15 lần - 11.1%
815 lần - 11.1%
9 lần - 6.7%
98 lần - 5.9%