Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 9.6%
06 lần - 4.4%
13 lần - 9.6%
111 lần - 8.1%
16 lần - 11.9%
211 lần - 8.1%
8 lần - 5.9%
315 lần - 11.1%
12 lần - 8.9%
416 lần - 11.9%
18 lần - 13.3%
513 lần - 9.6%
22 lần - 16.3%
619 lần - 14.1%
10 lần - 7.4%
714 lần - 10.4%
12 lần - 8.9%
816 lần - 11.9%
11 lần - 8.1%
914 lần - 10.4%