Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 11.1%
017 lần - 12.6%
6 lần - 4.4%
19 lần - 6.7%
8 lần - 5.9%
212 lần - 8.9%
16 lần - 11.9%
310 lần - 7.4%
10 lần - 7.4%
412 lần - 8.9%
15 lần - 11.1%
510 lần - 7.4%
20 lần - 14.8%
616 lần - 11.9%
17 lần - 12.6%
717 lần - 12.6%
13 lần - 9.6%
816 lần - 11.9%
15 lần - 11.1%
916 lần - 11.9%