Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 8.1%
010 lần - 7.4%
15 lần - 11.1%
114 lần - 10.4%
14 lần - 10.4%
216 lần - 11.9%
15 lần - 11.1%
310 lần - 7.4%
12 lần - 8.9%
417 lần - 12.6%
15 lần - 11.1%
514 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
613 lần - 9.6%
13 lần - 9.6%
712 lần - 8.9%
12 lần - 8.9%
812 lần - 8.9%
15 lần - 11.1%
917 lần - 12.6%