Giải ĐB 788174
Giải nhất 49006
Giải nhì 80660
Giải ba 4988631253
Giải tư 61361130981632531468 930245995380867
Giải năm 3887
Giải sáu 566805458101
Giải bảy 053
Giải tám 28
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
601,64,253,3,3
0,61 8,068,1,8,7,0
 28,5,48,674
5,5,53 2,6,9,687,6
2,745 98
Giải ĐB 330998
Giải nhất 48786
Giải nhì 68037
Giải ba 4826676028
Giải tư 62268249141931109737 762711216599047
Giải năm 3974
Giải sáu 665368657540
Giải bảy 797
Giải tám 91
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
40 6,653
9,1,714,16,865,8,5,6
 289,3,4,374,1
537,76,2,986
7,140,7 91,7,8
Giải ĐB 615602
Giải nhất 52209
Giải nhì 44979
Giải ba 2185074608
Giải tư 29156914383724871501 280360665763235
Giải năm 2907
Giải sáu 848413664520
Giải bảy 037
Giải tám 63
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,507,1,8,9,2356,7,0
 1 6,5,363,6
 2 3,0,579
637,8,6,53,4,084
8487,09 
Giải ĐB 676810
Giải nhất 82670
Giải nhì 22833
Giải ba 9532112744
Giải tư 33529744368618891800 278356989344051
Giải năm 9093
Giải sáu 421282587226
Giải bảy 798
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,10 358,1
5,212,02,36 
126,9,1 7 
8,9,9,336,5,39,5,883,8
444298,3,3
Giải ĐB 826089
Giải nhất 07256
Giải nhì 66959
Giải ba 2455908261
Giải tư 63303483069295107379 565776840571166
Giải năm 7023
Giải sáu 532765285737
Giải bảy 784
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
403,6,5 51,9,9,6
5,61 0,6,566,1
 27,8,32,3,779,7
2,037284,9
84 7,5,5,89 
Giải ĐB 586993
Giải nhất 44225
Giải nhì 67489
Giải ba 7913598663
Giải tư 95961585612754522001 378395994262769
Giải năm 1951
Giải sáu 225835909430
Giải bảy 162
Giải tám 16
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,3014,3,258,1
5,6,6,016162,1,1,9,3
6,425 7 
6,930,9,5589
 45,23,6,890,3
Giải ĐB 414686
Giải nhất 48120
Giải nhì 11385
Giải ba 1324829128
Giải tư 05704575736321479811 284074817095384
Giải năm 5402
Giải sáu 196304313573
Giải bảy 442
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,202,4,785 
3,114,1863
4,028,0 73,3,0
3,6,7,733,14,284,5,6
0,1,842,8 9