Giải ĐB 863098
Giải nhất 69994
Giải nhì 47732
Giải ba 4418369404
Giải tư 43029123152252696176 624660605373035
Giải năm 8187
Giải sáu 469753892840
Giải bảy 044
Giải tám 15
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4041,1,353
 15,52,7,666
329,69,876
5,835,2989,7,3
4,0,944,08,297,4,8
Giải ĐB 155685
Giải nhất 92908
Giải nhì 19661
Giải ba 3893006782
Giải tư 54975282699665998975 122549919947251
Giải năm 9604
Giải sáu 162848908851
Giải bảy 531
Giải tám 80
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,9,304,87,7,851,9,4,1
3,5,5,61  69,1
828 75,5
 31,02,080,2,5
0,54 6,5,990,9
Giải ĐB 640656
Giải nhất 48586
Giải nhì 70062
Giải ba 3762985611
Giải tư 53133180445109069664 685921336031744
Giải năm 1374
Giải sáu 776947041416
Giải bảy 906
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,607,6,4 56
116,10,1,8,569,4,0,2
9,629 74
333 86
0,7,4,6,444,46,290,2
Giải ĐB 190010
Giải nhất 70912
Giải nhì 96660
Giải ba 1589791688
Giải tư 28210397193927836643 618996446628439
Giải năm 9105
Giải sáu 186570241707
Giải bảy 627
Giải tám 49
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,6,107,56,05 
 10,9,2,0665,6,0
127,42,0,978
4397,888
249,34,1,9,399,7
Giải ĐB 840693
Giải nhất 58585
Giải nhì 07947
Giải ba 8046829337
Giải tư 54612097298372898886 872795939994425
Giải năm 5251
Giải sáu 379977359584
Giải bảy 763
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 3,2,851
512863,8
129,8,53,479
6,935,74,2,684,6,5
848,79,2,7,999,9,3
Giải ĐB 099297
Giải nhất 94618
Giải nhì 03592
Giải ba 6769197713
Giải tư 57228064394516536616 702171907460825
Giải năm 2771
Giải sáu 934829939150
Giải bảy 073
Giải tám 75
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
50 7,6,25 
7,916,7,3,8165
928,51,975,3,1,4
7,9,1394,2,18 
748393,1,2,7