Đà Nẵng Khánh Hòa
G.ĐB 488674310318
G.1 2179966337
G.2 3533349081
G.3 98773908046548632158
G.4 1551439382020491722004558255824498311878592276856523648050213877558201
G.5 99968837
G.6 366255372292082190347822
G.7 478651
G.8 3107
Đà Nẵng Khánh Hòa
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
204 07,1
3145,2,2,0,818
6,9,8,82 221,2,7,1
8,7,331,7,3 34,7,7
1,0,749348
 586,751,8
962865
378,3,40,3,2,378,5
7,582,2,37,4,5,186,1
4,992,6,9 9 
  Đà Nẵng Khánh Hòa
G.ĐB 610804547380
G.1 8234350905
G.2 6623281340
G.3 92446395314616677950
G.4 1756172003826215516577948169479088332624991746826115542711518084417370
G.5 67719848
G.6 908133605739845575144475
G.7 567816
G.8 0486
Đà Nẵng Khánh Hòa
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
604,3,47,5,4,805
8,7,6,2,31 6,516,4
321424
0,8,439,1,2 3 
0,048,7,6,31,2,7,448,2,4,0
65 5,7,055,1,0
467,0,1,58,1,661,6
6,471 75,4,0
481,3486,0
39  9 
  Đà Nẵng Khánh Hòa
G.ĐB 443127649481
G.1 8478030742
G.2 6908331396
G.3 35940209160135471444
G.4 7684213601308383943377478545040419961591591838385049465146268073308903
G.5 50221390
G.6 775258469295951254261146
G.7 317372
G.8 2819
Đà Nẵng Khánh Hòa
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
4,801,49,503
 17,69,819,2
5,2,428,2,77,1,426,6
3,838,38,3,033
 46,2,05,446,4,2
952650,4
4,16 2,4,2,965
1,278 72
2,3,783,0 83,1
995,9190,1,6
  Đà Nẵng Khánh Hòa
G.ĐB 668378095086
G.1 8890144931
G.2 1799504602
G.3 02725475155199761075
G.4 6317749078829850722888908343530541791164140202136567437951437848521925
G.5 94498775
G.6 460052429564075428337800
G.7 539201
G.8 8936
Đà Nẵng Khánh Hòa
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 00,8,10,201,0,2
 17,50,31 
428,5 20,5
5393,436,3,7,1
642,95,643
8,2,1,9537,6,8,2,754
 643,864,5
7,177,8,83,975,5
7,2,0,789,5 85,6
8,3,495 97
  Đà Nẵng Khánh Hòa
G.ĐB 285929015898
G.1 4001006141
G.2 5426391971
G.3 27010833934871723612
G.4 4919384992655392592316520372203782845519002270966976605048728025322306
G.5 02140709
G.6 864625797028229535787606
G.7 125787
G.8 9672
Đà Nẵng Khánh Hòa
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
2,2,1,10  06,9,5,6
 14,0,07,419,7,2
925,8,3,0,0,8,97,7,127
9,2,9,63953 
146 41
25 9,053
9,4630,069
 798,2,172,8,2,1
2,28 7,987
7,3,296,3,2,30,1,695,8
  Đà Nẵng Khánh Hòa
G.ĐB 714038308474
G.1 2166029159
G.2 4413659801
G.3 04048182061956150246
G.4 7513152066745675613977866187527053686579934271623960152965062911097282
G.5 62390921
G.6 167385167496806816108710
G.7 564321
G.8 3039
Đà Nẵng Khánh Hòa
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,6061,1,106,1
3162,2,6,010,0,0
52 5,821,1,7
730,9,1,9,6,6,8 39,9
648746
 52 52,9
1,9,6,6,3,0,364,6,7,6,00,468,1
673279,4
4,38 682
3,3963,7,3,59 
  Đà Nẵng Khánh Hòa
G.ĐB 807812217901
G.1 1557092906
G.2 8875957595
G.3 24814128775430040726
G.4 1898035406440449881293935134828055419466866902542535385572547985743284
G.5 80328459
G.6 506066181851314234745393
G.7 235115
G.8 8575
Đà Nẵng Khánh Hòa
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
6,8,7069,000,6,1
518,2,4,2 15
3,1,8,12 425,6
 35,2,593 
4,5,1447,5,842
8,3,351,4,97,1,2,8,959,4,7
 6 6,2,066
777,0575,4
185,0,2 85,4
59 593,0,5

Xổ số miền Trung - XSMT:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:

Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.