Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 248051280820981107
G.1 619584000134108
G.2 780606144217832
G.3 295356241761598352879728697852
G.4 095829919998318902184913453090080717085658121250540106878931264752933447101031963437460007163409277877436
G.5 472628128093
G.6 002469902700014747579332885314539601
G.7 746697753
G.8 630806
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
9,0,9,60 208,1406,1,1,7,8,7
7,518,8,72,3,0120,01 
824,63,1,421,05,32 
634,5 32,1,45,5,5,936,2
2,3465,347,274 
358,1757,6,4 53,3,3,2
4,263,05680,9,3,86 
1719,4,5,8750,074,8
1,1,5820,6,9877,086
990,9,0 97,8 93,6
  Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 748866580292023111
G.1 467796217139754
G.2 010174648720744
G.3 397325012979591651792174566081
G.4 507816565282358072967543985572083570240991713615067753156971360839758728127662421681196697851254266086844
G.5 919004023019
G.6 957691636865413560508885126220205943
G.7 157828667
G.8 501178
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
5,90 502,9,62,60 
8171,3,7,9,711,31,8,119,1,1
5,7,3290,9286,420,7,5
639,21,835,143 
 4  4 4,4,543,2,4,5,4
650,7,2,8,73,85 2,454
7,9,663,5,6 6  67,2,0
5,5,176,2,98,871,9,16,2,978
581285,3,7,7781
3,2,790,60,791,2197
  Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 280325862765977597
G.1 884899786427469
G.2 924074996062155
G.3 662794936769746564421134856253
G.4 022212089722287005361064893148726114005196910498823517182768788788638293838357525047215868603518645859160
G.5 289673007450
G.6 245324237190925464089495211107746661
G.7 018839686
G.8 102245
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
1,9070,1,608,05,60 
2,110,8,15,71 1,6,511
 23,1,52,8,8,4225,72 
5,236 39538
 48,85,646,2745,8
2539,654,14,550,2,1,8,3,5
9,367468,0,4,5861,8,0,9
9,8,6,079 71,8974,2
1,4,487,90,6,782,23,6,5,486
7,890,6,7395697
  Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 480829939882544684
G.1 832256662346296
G.2 192085822098225
G.3 496656580359424509328026901649
G.4 257924168630624085414851384544672673270931971028047986170549008979029690887765007990787473408652694494433
G.5 787677362545
G.6 611513043278194064000160508626474004
G.7 581476650
G.8 358315
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 04,3,84,0,6,200,9,45,004,0,7
8,415,37,61  15
924,5,93,824,0,3 25
1,0358,236,27,333
0,2,441,40,240,90,4,847,5,4,9
3,1,6,25  5 1,4,6,25 
7,867,57,3,960,18,965,9
678,6976,14,8,073
7,081,6 83,2 86,7,4
2920,497,66,496
  Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 668303542849290528
G.1 904769629084389
G.2 989311295169028
G.3 972445096535425968811853937106
G.4 175539011803957066116174204272514337879251292477063323632117287414545116843784298937165754913616682010990
G.5 507012490452
G.6 407202466892427293304593100960745410
G.7 627986843
G.8 784397
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
7033,9061,2,909,6
1,318,14,5,8,5177,61 
7,9,4,7277,9,925529,0,8,8
5,3,033,14,930,64,439
446,2,4 43,9,1,97,543,3
653,7251,1 52,4
4,7658,0,36  61
2,578,2,0,2,6172974,1
7,18  86,12,289
 924,493,2,2,00,2,3,897,0
  Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 450787576171316232
G.1 668773814136900
G.2 577132754716495
G.3 722263775619041083054113790247
G.4 421723859508877674275684108100162380611770500411118854139796481725401364488077429501682379541961511043480
G.5 236163203173
G.6 939934671386806070944360293222363363
G.7 173461361
G.8 431935
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 0 6,6,2,000,51,8,00 
6,4136,1,4,4,4,719,7,1,3616,0
727,672 3,4,32 
4,7,13813 6,735,2,6,7,2
 43,1941,1,7,1 42,7
956 5 3,95 
8,2,567,1961,0,03,1,961,3
6,7,2,7,873,2,7,71,472,13,473,9
386,7 8 888,0
999,5194,6796,5
  Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.ĐB 211667884210269143
G.1 159679171826717
G.2 189931332358335
G.3 976703746242867499357677269007
G.4 684590913976577797040538674817399844693498596215556559979985695520528973243624571870492616352755322848991
G.5 648845469864
G.6 754556733248992353357229871346694547
G.7 083901704
G.8 811031
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
7041,101 04,4,7
817 10,8,03,913,6,7
62 523,9,3728
8,7,9392,235,4,51,4,431,5
0,845,83460,6,047,3,3
4593,5,8,355,27,357
862,7,74,967169,4
7,1,6,673,7,067 4,5,0,175,2
4,881,3,8,6,4185,928 
5,3932,9,896,9691

Xổ số miền Trung - XSMT:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:

Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.