Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 420215809491777872
G.1 903137914969550
G.2 084248890734805
G.3 287828337627032785845837656912
G.4 405632438909856055811817019279065040880363547598305435529520692242900011946702072702840709428438095530976
G.5 170860189930
G.6 016578655254876524485032261878142395
G.7 066900607
G.8 191602
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
708,40,3,2,000,3,0,73,502,7,7,9,5
819,3,5916,8 18,4,2
8243,320,40,1,728
6,13  32,0,243 
5,0,24 2,848,7,9146,3
6,6,154,66,5559,5,055,0
6,5,766,5,5,31654,7,76 
 70,9,64,07 0,076,6,2
 89,1,24,1841,28 
1,8,79 491 95
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 156147397991762433
G.1 491544145461657
G.2 308107224428358
G.3 314529652443734224805541134840
G.4 231324653407140844438579855476519495973317305528293227769131935379459216549647043118672851436274717940442
G.5 630139105070
G.6 068519123506066245074841933145959662
G.7 269643907
G.8 604925
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
6,4,106,11,807,57,407,4
 12,04,3,91 3,5,111
1,3,5246,9296,425,7
432,44,333,1,7,4331,3
3,2,540,3,9,73,4,549,3,1,4 49,2,0
852,4 542,951,8,7
0,760,9 62862
4760,7,3770,2,570,9
985 8 586
6,4984,292,14,795
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 128902752590853253
G.1 565717404493545
G.2 469842317357170
G.3 247807489155554794603337421866
G.4 097879355186752264586646630521354746398518468500181839739219834196914005859506651652744442510635603707157
G.5 515848000051
G.6 290719325598258913155723623763904053
G.7 317935677
G.8 372566
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
807,20,4,6,90 9,70 
5,2,9,717 15,8,9,951 
3,5,021 25,3427
 37,22,7355,6,537,7
7,84 5,440,4742,5
 58,1,2,82,3,1,8546,453,1,9,7,3
666 68,06,666,5,3,6
3,1,0,874,19737,3,2,3,577,4,0
9,5,587,0,46,189,5 8 
 98,18,1,197,059 
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 121750004902857871
G.1 863188500053008
G.2 244262479497355
G.3 042539435693905591611661505124
G.4 164120234566980360947848521492281282499425579428319640076176657139708941969168770703110418552390733194385
G.5 415956386728
G.6 752130537002474180470920439512503754
G.7 002442109
G.8 446116
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
8,502,22,0,000,5,0,2509,8
212,86,4,3,6133,3,716,8,5
0,0,1,921,8,64,02  28,4
5,53 138,1 31,9,1
4,944,59,942,1,75,24 
4,853,9,3,6,0 5 9,8,1,550,4,5
5,26 761,1169
 7 479,6777,1
2,180,53892,1,085
594,27,894,40,6,395
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 426603655790620285
G.1 069689219762379
G.2 582294399204021
G.3 547199426057796607045271880248
G.4 708948737413131616234433589181368735252224294456110320016139266379208007450226676531657264445156688819265
G.5 454991015621
G.6 015026413890996476470613665239802650
G.7 044181671
G.8 093296
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
5,9,609,30,8,901,0,48,5,50 
4,3,8198,0,113,17,2,216,5,8
 23,93,2,922521,1
2,7,031,5132,9,7 3 
4,9,744,1,96,9,047648
35  5 1,6,852,0,0
 60,89649,167,4,5
 74,34,3,97 671,9
681 81,08,1,480,8,5
0,4,1,290,4394,6,2,7,0796
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 246367015943371139
G.1 541425057156838
G.2 944744556156267
G.3 760903231935250698933963746287
G.4 523871857609978266480742249314912341814447998888404024680997905625549096602416755499333111036321385266972
G.5 519730550774
G.6 182129095068487166720394366527280846
G.7 709583408
G.8 330406
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
909,94,9,504 06,8,2
214,97,6,71 111
2,421,27,62 0,3,5,728
333,48,9,43 932,7,8,9
1,3,748,20,9,444,0,6,3746
 5 555,06,752
768,7462,10,465,7
9,8,676,8,4971,2,13,8,674,5,2
6,7,4879830,2,387
0,0,197,0 94,8,7,0,3393
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 173622964081647341
G.1 485018840612764
G.2 732119580409131
G.3 336742403494703804604528960640
G.4 001843498103399939263555711011563094333915712585884029182685927463874596163370402181976072687006324834239
G.5 778021456809
G.6 554258116520358001000583951049103293
G.7 125637259
G.8 160959
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
2,809,18,0,609,0,3,4,61,1,4,0,409,0
1,8,1,1,016,1,1,19,8123,410,0,9
4,225,0,6,212 72 
 348,037,99,639,1
8,7,342 45,6,5640,8,0,1
2574,8,45  59,9
1,26 4,06  63,4
57437  72
 80,4,1880,3,8,5,1489
9,0990,3915,5,0,1,3,893

Xổ số miền Trung - XSMT:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:

Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.