Đắk Lắk Quảng Nam
G.ĐB 468657664857
G.1 2248486888
G.2 6819931194
G.3 42736588079981288747
G.4 5147315700875969963369502747936421252308355868205435118717909402066080
G.5 37116471
G.6 545261430760072861403458
G.7 593397
G.8 3946
Đắk Lắk Quảng Nam
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
6,000,2,74,9,2,808
111,2718,2
5,0,12 128,0
9,4,7,3,939,3,6 3 
8435,946,0,7
 52,7 58,4,7
9,36 4,86 
0,5739,4,571
 842,5,0,1,886,0,8
3,993,6,3,9 97,0,4
  Đắk Lắk Quảng Nam
G.ĐB 314395217867
G.1 5546014085
G.2 7772669298
G.3 44100600653474479473
G.4 2344022562524134704917249633490990248409063814393357208536647975143286
G.5 42908559
G.6 036521125229355104185272
G.7 118634
G.8 9493
Đắk Lắk Quảng Nam
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
9,4,0,602,0 09,8
 18,2,35,8,518
1,6,029,672 
13 9,3,734,3
940,9,9,93,6,444
6,6,95 851,9,1
265,2,5,0864,7
 7 672,3
18 1,0,981,6,5
2,4,4,494,0,55,093,8
  Đắk Lắk Quảng Nam
G.ĐB 837119736456
G.1 1297976645
G.2 6973244877
G.3 36569744780684846242
G.4 8282858345472712162891933792304699318364022743522536451518198569140616
G.5 62808809
G.6 681044233899380222583101
G.7 058971
G.8 5348
Đắk Lắk Quảng Nam
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
1,8,30  02,1,9
710,97,0,5,919,6
323,8,80,425
5,2,3,933,0,2 3 
 456,748,8,2,5
453,82,458,1,6
 691,564
 71,8,9771,4,7
5,2,2,78 4,5,48 
9,6,7,199,30,191
  Đắk Lắk Quảng Nam
G.ĐB 292309600274
G.1 2689860629
G.2 5883708208
G.3 60370675345950542239
G.4 8530411005687789143085072548695607454085450433443588757688619401951838
G.5 44321062
G.6 240121573711751351596513
G.7 056601
G.8 9247
Đắk Lắk Quảng Nam
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,701,4,5,9 01,5,8
0,1110,613,3,9
9,3,72 629
 32,0,4,71,1,435,8,9
0,7,34 747,3
 56,78,3,059,7
569 62,1
5,378,2,4,04,574
7,98 3,085
6,092,85,1,3,29 
  Đắk Lắk Quảng Nam
G.ĐB 908555725046
G.1 4966837088
G.2 2219330075
G.3 02034898473732720867
G.4 9561689923963514095312669575095634489176767882999376174289138585537554
G.5 14267396
G.6 970425563011450771180241
G.7 807413
G.8 9073
Đắk Lắk Quảng Nam
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
907,4,9 07
1,511,6413,8,3
 26,3 27
2,5,9347,1,9,13 
0,4,344,77,541,6
556,1,3,55,755,4
5,2,169,89,7,467
0,47 0,2,673,6,4,5
68 1,8,888,8
6,090,3 96,3
  Đắk Lắk Quảng Nam
G.ĐB 893484944235
G.1 2837736012
G.2 9609364363
G.3 73511752021600739606
G.4 6703052981558923709129540533852930008692694063469590671363206759694974
G.5 81657631
G.6 530958610526671378910972
G.7 081229
G.8 6822
Đắk Lắk Quảng Nam
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,4,009,0,2206,7,6
8,6,8,9,1119,3,713,2
9,0262,7,9,122,9,0
93 1,631,5
84 74 
6,85 9,35 
268,1,50,9,063
777 72,1,4
681,1,5,4 8 
 92,1,3291,2,5,6
  Đắk Lắk Quảng Nam
G.ĐB 031909060247
G.1 4030404246
G.2 9579211134
G.3 55903142775658030945
G.4 1398358511858863315421706103140923385843667285291571158228465945736061
G.5 83700185
G.6 581589333353767485734459
G.7 404826
G.8 2377
Đắk Lắk Quảng Nam
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
704,6,3,4,980 
115,1,4615
923 26,8
2,3,5,8,3,033,37,434
0,5,1,04 7,343,6,5,6,7
153,48,1,459,8,7
8,06 2,4,461
770,77,5,477,4,3
 83,62,585,0
 9259 

Xổ số miền Trung - XSMT:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:

Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.