Giải ĐB 280820
Giải nhất 40001
Giải nhì 61442
Giải ba 6159835287
Giải tư 70856581212505401068 789312647529334
Giải năm 2812
Giải sáu 014747579332
Giải bảy 697
Giải tám 08
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
208,1757,6,4
2,3,012568
3,1,421,09,4,5,875
 32,1,40,6,987
5,347,2 97,8
Giải ĐB 580292
Giải nhất 62171
Giải nhì 46487
Giải ba 7959165179
Giải tư 02409917136150677531 569713608397587
Giải năm 0402
Giải sáu 413560508885
Giải bảy 828
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
502,9,63,85 
1,3,7,9,711,3 6 
0,9288,871,9,1
1,835,1285,3,7,7
 4 0,791,2
Giải ĐB 862765
Giải nhất 97864
Giải nhì 49960
Giải ba 6974656442
Giải tư 40051969104988235171 827687887886382
Giải năm 7300
Giải sáu 925464089495
Giải bảy 839
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,1,608,09,654,1
5,71 468,0,4,5
2,8,8,422 71,8
 390,6,782,2
5,646,2395
Giải ĐB 939882
Giải nhất 66623
Giải nhì 58220
Giải ba 5942450932
Giải tư 32709319710280479861 705490089790296
Giải năm 7736
Giải sáu 194064000160
Giải bảy 476
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,0,6,200,9,4 5 
7,61 7,3,960,1
3,824,0,3976,1
8,236,2 83,2
0,240,90,497,6
Giải ĐB 542849
Giải nhất 96290
Giải nhì 12951
Giải ba 3542596881
Giải tư 78792512924770633236 321172874145451
Giải năm 1249
Giải sáu 427293304593
Giải bảy 986
Giải tám 43
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,906251,1
4,5,8,5178,0,36 
7,9,925172
4,930,6 86,1
 43,9,1,94,493,2,2,0
Giải ĐB 576171
Giải nhất 38141
Giải nhì 27547
Giải ba 1904108305
Giải tư 06117705004111188541 397964817254013
Giải năm 6320
Giải sáu 806070944360
Giải bảy 461
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,6,2,000,5 5 
6,1,4,4,4,719,7,1,3961,0,0
72 1,472,1
13  8 
941,1,7,1194,6
Giải ĐB 884210
Giải nhất 91718
Giải nhì 13323
Giải ba 4286749935
Giải tư 46934985962155565599 799856955205289
Giải năm 4546
Giải sáu 992353357229
Giải bảy 901
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,1013,5,8,355,2
 10,8,04,967
523,9,367 
2,235,4,5185,9
3462,9,896,9