Giải ĐB 750032
Giải nhất 60372
Giải nhì 24513
Giải ba 4559207276
Giải tư 51278760253174111921 814505310152798
Giải năm 0804
Giải sáu 349532226648
Giải bảy 872
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
504,19,25 
4,2,01376 
7,2,9,7,322,5,1 74,2,8,6,2
1324,7,98 
7,048,1 95,8,2
Giải ĐB 505728
Giải nhất 02045
Giải nhì 83921
Giải ba 2728396047
Giải tư 62429722148974300681 046405396676529
Giải năm 1441
Giải sáu 986713519805
Giải bảy 514
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4050,451
5,4,8,214,4667,6
 29,9,1,86,47 
4,83 4,281,3
1,148,1,3,0,7,52,29 
Giải ĐB 167307
Giải nhất 41705
Giải nhì 88274
Giải ba 7521228039
Giải tư 57746835907905020149 856878080342520
Giải năm 0555
Giải sáu 035931513712
Giải bảy 798
Giải tám 52
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,5,203,5,75,052,9,1,5,0
512,246 
5,1,12 8,074
 39987
746,95,4,398,0
Giải ĐB 976769
Giải nhất 97045
Giải nhì 31832
Giải ba 4325882677
Giải tư 23678726351485656903 467998330553170
Giải năm 4458
Giải sáu 161930131833
Giải bảy 481
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
703,53,0,458,6,8
819,9,3569
32 778,0,7
1,3,033,5,25,7,581
 451,1,9,699
Giải ĐB 548369
Giải nhất 04868
Giải nhì 85001
Giải ba 9773759115
Giải tư 53286984262026820300 305436340900232
Giải năm 8669
Giải sáu 833303598923
Giải bảy 156
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 00,9,1158,6,9
 155,8,269,8,8,9
323,637 
3,2,433,2,75,6,686
 435,6,0,69 
Giải ĐB 381106
Giải nhất 63906
Giải nhì 68688
Giải ba 9510830115
Giải tư 59453336644331128699 162962570077597
Giải năm 5522
Giải sáu 027354231273
Giải bảy 534
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,000,8,6,6153
111,59,0,064
223,2973,3
7,2,7,5340,888
3,64 999,6,7
Giải ĐB 834694
Giải nhất 33365
Giải nhì 46648
Giải ba 6619960924
Giải tư 41019003131876475953 791072689425927
Giải năm 8572
Giải sáu 603063333536
Giải bảy 260
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,307653,3
 19,3360,4,5
727,40,272
5,3,1,530,3,648 
6,9,2,9481,994,9,4