Giải ĐB 013081
Giải nhất 56200
Giải nhì 46157
Giải ba 0296057893
Giải tư 34888302992172546157 215847276714066
Giải năm 9746
Giải sáu 684258448020
Giải bảy 671
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,6,00 257,7
7,81 4,667,6,0
424,0,55,6,571
93 888,4,1
2,4,842,4,6999,3
Giải ĐB 596110
Giải nhất 92147
Giải nhì 86726
Giải ba 1528097996
Giải tư 96680361207874650847 680210286466179
Giải năm 8347
Giải sáu 274476153226
Giải bảy 637
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,2,8,10 156
215,05,2,4,9,264
 26,0,1,63,4,4,479
 37 80,0
4,644,7,6,7,7796
Giải ĐB 797584
Giải nhất 99013
Giải nhì 11828
Giải ba 9175534988
Giải tư 52581077054399129947 300363447438293
Giải năm 8702
Giải sáu 792482459705
Giải bảy 124
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,2,54,0,0,555
8,91336 
 24,4,8474
9,1368,281,8,4
2,2,7,845,7999,1,3
Giải ĐB 391986
Giải nhất 68656
Giải nhì 45795
Giải ba 2903498187
Giải tư 90556652744161957740 677399660560786
Giải năm 9063
Giải sáu 009922448099
Giải bảy 786
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4050,956,6
 13,98,5,8,5,863
 2 874
1,639,4 86,6,7,6
4,7,344,09,9,1,399,9,5
Giải ĐB 417707
Giải nhất 59237
Giải nhì 46285
Giải ba 1581928673
Giải tư 20349761106440313226 698880860385340
Giải năm 1319
Giải sáu 560922087836
Giải bảy 159
Giải tám 65
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,409,8,3,3,76,859
 19,0,93,265
 263,073
0,0,736,70,888,5
 49,05,0,1,4,19 
Giải ĐB 820004
Giải nhất 27076
Giải nhì 62125
Giải ba 1336312970
Giải tư 10584984254827510450 607224118869299
Giải năm 1193
Giải sáu 179423401920
Giải bảy 444
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,5,7042,7,25 
 18763
220,5,2,5 75,0,6
9,63 1,884,8
4,9,8,044,0994,3,9
Giải ĐB 918025
Giải nhất 18798
Giải nhì 57956
Giải ba 2923235793
Giải tư 31925069407545735755 965957636666211
Giải năm 3887
Giải sáu 477216195500
Giải bảy 508
Giải tám 71
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,408,02,5,9,257,5,6
7,119,16,566
7,325,58,571,2
9320,987
 4 195,3,8