Giải ĐB 682117
Giải nhất 67360
Giải nhì 94193
Giải ba 2098009216
Giải tư 58566876402742052470 043317799157674
Giải năm 5659
Giải sáu 745097405319
Giải bảy 104
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4,4,2,7,8,601,4 50,9
0,3,919,6,76,166,0
 2 170,4
931 8 
0,740,01,591,3
Giải ĐB 198163
Giải nhất 74418
Giải nhì 85474
Giải ba 0259206553
Giải tư 64742654398168289882 614856362196794
Giải năm 6479
Giải sáu 777482058695
Giải bảy 008
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 04,8,50,9,853
218 63
4,8,8,921 74,9,4
5,6390,182,2,5
0,7,9,7427,395,4,2
Giải ĐB 889473
Giải nhất 62870
Giải nhì 25570
Giải ba 8983941058
Giải tư 78393403603440263226 618753410217806
Giải năm 0219
Giải sáu 854302725783
Giải bảy 082
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,7,702,2,6758
 192,06 
8,7,0,026 72,5,0,0,3
4,8,9,734,9582,3
3431,393
Giải ĐB 340007
Giải nhất 70833
Giải nhì 01771
Giải ba 2233140873
Giải tư 22841663830854183679 183105551968371
Giải năm 9086
Giải sáu 163210506698
Giải bảy 487
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,107 5 
4,4,7,3,717,0,986 
32 1,8,079,1,3,1
8,7,332,1,3987,6,3
 41,17,198
Giải ĐB 170204
Giải nhất 25315
Giải nhì 55559
Giải ba 9098922233
Giải tư 10834959782522668894 912043518450400
Giải năm 9525
Giải sáu 552381099498
Giải bảy 309
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,9,4,0,42,159
 1526 
 23,5,6 78
2,334,34,9,784,9
3,9,0,8,0480,0,8,598,4
Giải ĐB 899881
Giải nhất 73908
Giải nhì 48051
Giải ba 1172623990
Giải tư 76466435929630423244 136714704427010
Giải năm 5538
Giải sáu 062296616717
Giải bảy 891
Giải tám 76
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,904,8 51
9,6,7,5,817,07,6,261,6
2,922,6176,1
 383,081
0,4,444,4 91,2,0
Giải ĐB 739950
Giải nhất 67126
Giải nhì 52274
Giải ba 0200278825
Giải tư 20264826939044924361 876278466361123
Giải năm 4759
Giải sáu 586275283285
Giải bảy 334
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
503,28,259,0
61 262,4,1,3
6,028,7,3,5,6274
0,9,6,234285
3,6,7495,493