Giải ĐB 446716
Giải nhất 97724
Giải nhì 76659
Giải ba 3896692971
Giải tư 38403990825179238856 677247914796893
Giải năm 5954
Giải sáu 410666549926
Giải bảy 726
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,3 54,4,6,9
7163,2,0,2,5,6,166
8,926,6,4,4471
0,936 82
5,5,2,247592,3
Giải ĐB 237767
Giải nhất 53347
Giải nhì 33961
Giải ba 4065243707
Giải tư 07157492428039166195 933105132846816
Giải năm 0105
Giải sáu 914970051665
Giải bảy 723
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
105,5,70,6,0,957,2
9,610,6165,1,7
4,523,85,0,4,67 
23 28 
444,9,2,7491,5
Giải ĐB 667397
Giải nhất 94186
Giải nhì 94268
Giải ba 4578040667
Giải tư 75033257158614858288 795660462009198
Giải năm 2240
Giải sáu 351111647065
Giải bảy 713
Giải tám 43
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,80 6,15 
113,1,56,864,5,6,7,8
 2 6,97 
4,1,3334,8,9,688,0,6
643,0,8 98,7
Giải ĐB 191707
Giải nhất 57187
Giải nhì 18048
Giải ba 5821734816
Giải tư 67362625871524343218 408428654288015
Giải năm 7630
Giải sáu 823862101552
Giải bảy 341
Giải tám 35
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,3073,152
410,8,5,7,6162
5,6,4,42 8,1,8,07 
435,8,03,1,487,7
 41,3,2,2,8 9 
Giải ĐB 204042
Giải nhất 77531
Giải nhì 45757
Giải ba 9119374576
Giải tư 94557382077159947072 510682629277372
Giải năm 6794
Giải sáu 831986589672
Giải bảy 906
Giải tám 90
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
906,7 58,7,7
3190,768
7,7,9,7,42 5,0,572,2,2,6
9315,68 
9421,990,4,9,2,3
Giải ĐB 728106
Giải nhất 18669
Giải nhì 36487
Giải ba 9970210142
Giải tư 78152129383196357387 851460441899395
Giải năm 4151
Giải sáu 536770791938
Giải bảy 817
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,2,6951,2
517,84,067,3,9
5,0,42 1,6,8,879
0,638,83,3,187,7
 46,27,695
Giải ĐB 752503
Giải nhất 82809
Giải nhì 57343
Giải ba 0207621300
Giải tư 75389092352505155529 816918316192619
Giải năm 1745
Giải sáu 534850396014
Giải bảy 000
Giải tám 43
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,000,0,9,34,351
5,9,614,9761
 29 76
4,4,039,5489
143,8,5,33,8,2,1,091