Giải ĐB 583867
Giải nhất 01295
Giải nhì 07958
Giải ba 0463401870
Giải tư 01390185286056760164 715263143507704
Giải năm 1867
Giải sáu 125082569601
Giải bảy 995
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,9,701,48,9,3,950,6,8
 1 5,267,7,4,7
 28,66,6,67 
 35,42,585
6,0,34  95,0,5
Giải ĐB 664857
Giải nhất 86888
Giải nhì 31194
Giải ba 9981288747
Giải tư 52308355868205435118 717909402066080
Giải năm 6471
Giải sáu 072861403458
Giải bảy 397
Giải tám 46
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,9,2,808 58,4,7
718,24,86 
128,09,4,571
 3 2,5,0,1,886,0,8
5,946,0,7 97,0,4
Giải ĐB 217867
Giải nhất 14085
Giải nhì 69298
Giải ba 3474479473
Giải tư 48409063814393357208 536647975143286
Giải năm 8559
Giải sáu 355104185272
Giải bảy 634
Giải tám 93
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,8851,9,1
5,8,518864,7
72 672,3
9,3,734,31,0,981,6,5
3,6,4445,093,8
Giải ĐB 736456
Giải nhất 76645
Giải nhì 44877
Giải ba 0684846242
Giải tư 18364022743522536451 518198569140616
Giải năm 8809
Giải sáu 380222583101
Giải bảy 971
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 02,1,92,458,1,6
7,0,5,919,61,564
0,425771,4,7
 3 4,5,48 
6,748,8,2,50,191
Giải ĐB 600274
Giải nhất 60629
Giải nhì 08208
Giải ba 5950542239
Giải tư 54085450433443588757 688619401951838
Giải năm 1062
Giải sáu 751351596513
Giải bảy 601
Giải tám 47
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,5,88,3,059,7
0,613,3,9 62,1
6294,574
1,1,435,8,93,085
747,35,1,3,29 
Giải ĐB 725046
Giải nhất 37088
Giải nhì 30075
Giải ba 3732720867
Giải tư 89176767882999376174 289138585537554
Giải năm 7396
Giải sáu 450771180241
Giải bảy 413
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 075,755,4
413,8,39,7,467
 270,2,673,6,4,5
7,1,9,13 1,8,888,8
7,541,6 96,3
Giải ĐB 944235
Giải nhất 36012
Giải nhì 64363
Giải ba 1600739606
Giải tư 08692694063469590671 363206759694974
Giải năm 7631
Giải sáu 671378910972
Giải bảy 229
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
206,7,69,35 
9,3,713,20,9,063
2,7,9,122,9,0 72,1,4
1,631,5 8 
74 291,2,5,6