Giải ĐB 239252
Giải nhất 88344
Giải nhì 53089
Giải ba 0798599548
Giải tư 28760972640501283173 759288819925559
Giải năm 0686
Giải sáu 045709453003
Giải bảy 371
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6034,857,9,2
713,2860,4
1,528571,3
1,0,73 2,486,5,9
6,445,8,49,5,899
Giải ĐB 232160
Giải nhất 99841
Giải nhì 90430
Giải ba 6015093724
Giải tư 65384534338263844589 729861625152128
Giải năm 7417
Giải sáu 820452359842
Giải bảy 983
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,3,604351,0
5,4173,86 
428,417 
8,336,5,3,8,03,283,4,9,6
0,8,242,189 
Giải ĐB 677129
Giải nhất 10483
Giải nhì 29912
Giải ba 4210360063
Giải tư 67473353915640243564 736023000315438
Giải năm 0179
Giải sáu 612405858380
Giải bảy 466
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
802,2,3,385 
912666,4,3
0,0,124,9 79,3
7,0,0,6,838385,0,3
4,2,6447,291
Giải ĐB 626973
Giải nhất 11443
Giải nhì 13745
Giải ba 4841981850
Giải tư 45266081771585656243 875040224047939
Giải năm 8399
Giải sáu 807756063418
Giải bảy 810
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,506,4456,0
 10,8,90,6,566
 2 7,777,7,3
4,4,7398,188
 43,0,5,39,3,199
Giải ĐB 571159
Giải nhất 93716
Giải nhì 62510
Giải ba 3500287839
Giải tư 82761449076011731686 027979881138513
Giải năm 7271
Giải sáu 319202111013
Giải bảy 551
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
103,7,2 51,9
5,1,7,6,111,3,7,1,3,0,68,161
9,02 0,1,971
0,1,139 86
 4 3,592,7
Giải ĐB 056636
Giải nhất 84762
Giải nhì 26104
Giải ba 8753244152
Giải tư 36166000961411208022 518490058772776
Giải năm 5428
Giải sáu 364477589297
Giải bảy 743
Giải tám 93
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 04 58,2
 126,9,7,366,2
1,2,3,5,628,29,876
9,432,65,287
4,043,4,9493,7,6
Giải ĐB 437936
Giải nhất 28282
Giải nhì 71776
Giải ba 2562812118
Giải tư 83313580281181863554 460610778610570
Giải năm 3085
Giải sáu 364726871492
Giải bảy 673
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
70 854
613,8,88,8,7,361
9,828,84,873,0,6
7,1362,1,2,186,7,5,6,2
547 92