Giải ĐB 554472
Giải nhất 26488
Giải nhì 85295
Giải ba 9049264891
Giải tư 21093213169632241063 080159237397030
Giải năm 0425
Giải sáu 550904130188
Giải bảy 208
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,308,92,1,95 
910,3,6,5163
2,9,725,2 73,2
1,9,6,73 0,8,888,8
 4  93,2,1,5
Giải ĐB 724086
Giải nhất 80861
Giải nhì 89499
Giải ba 3014478696
Giải tư 85954375249681913064 532242482987195
Giải năm 0882
Giải sáu 678561074714
Giải bảy 706
Giải tám 89
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,78,954
614,90,9,864,1
824,4,9 7 
 3  89,5,2,6
1,5,2,6,2,4448,1,2,995,6,9
Giải ĐB 055790
Giải nhất 85164
Giải nhì 51355
Giải ba 7710808847
Giải tư 80488361332432472929 674800377248473
Giải năm 3628
Giải sáu 068667494650
Giải bảy 997
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,908550,5
81 864
728,4,99,472,3
3,7332,8,081,6,8,0
2,649,74,297,0
Giải ĐB 862143
Giải nhất 02203
Giải nhì 40072
Giải ba 9727163461
Giải tư 48008897336008758729 653682052897178
Giải năm 2305
Giải sáu 509709441833
Giải bảy 025
Giải tám 15
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,8,31,2,05 
7,615 68,1
725,9,89,878,1,2
3,3,0,433,30,6,2,787
444,3297
Giải ĐB 403476
Giải nhất 92733
Giải nhì 77121
Giải ba 0126568160
Giải tư 23486822957109069043 116472012625158
Giải năm 8162
Giải sáu 628973878022
Giải bảy 342
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,60 9,658
21 8,2,762,5,0
4,2,622,6,18,474,6
4,333589,7,6
742,3,7895,0
Giải ĐB 231845
Giải nhất 07835
Giải nhì 35305
Giải ba 7842728837
Giải tư 14997104658174605743 163237853323257
Giải năm 1244
Giải sáu 025713940624
Giải bảy 735
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 053,6,0,3,457,7
 14465
 24,3,75,9,5,2,37 
4,2,335,3,7,5 8 
1,9,2,444,6,3,5 94,7
Giải ĐB 223393
Giải nhất 85505
Giải nhì 54716
Giải ba 5971583782
Giải tư 92457884919346441254 568610308981685
Giải năm 1008
Giải sáu 979048932242
Giải bảy 699
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
908,58,1,057,4
9,615,63,164,1
4,82 57 
9,936 89,5,2
6,5429,899,0,3,1,3