Giải ĐB 528350
Giải nhất 86231
Giải nhì 01593
Giải ba 4008444599
Giải tư 36120134016776194603 892072347821684
Giải năm 5598
Giải sáu 575650615641
Giải bảy 240
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,501,3,7 56,0
6,4,0,6,319561,1
 2  78
0,9319,784,4
8,840,11,998,9,3
Giải ĐB 602237
Giải nhất 95559
Giải nhì 86061
Giải ba 7298237496
Giải tư 20795819484214864458 502498671012927
Giải năm 8260
Giải sáu 456678689604
Giải bảy 638
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,104958,9
617,06,966,8,0,1
8271,2,37 
 38,73,6,4,4,582
 48,8,94,595,6
Giải ĐB 483693
Giải nhất 93850
Giải nhì 51108
Giải ba 3555459080
Giải tư 75310750615397786058 641172961440970
Giải năm 5660
Giải sáu 728685805304
Giải bảy 926
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,6,1,7,8,504,8858,4,0
610,7,42,860,1
 267,177,0
93 5,085,6,0,0
0,1,54  93
Giải ĐB 589952
Giải nhất 13210
Giải nhì 04180
Giải ba 4498473270
Giải tư 24047232932011094231 224371476096730
Giải năm 2900
Giải sáu 466352612104
Giải bảy 620
Giải tám 23
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,1,6,3,7,8,104,0 52
6,310,0 63,1,0
523,04,37 
2,6,931,7,0 84,0
0,847 93
Giải ĐB 794939
Giải nhất 42789
Giải nhì 21951
Giải ba 0719570039
Giải tư 64278702831548688325 553088480049598
Giải năm 4740
Giải sáu 906769348594
Giải bảy 852
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,008,02,952,1
51 867
525678
834,9,97,0,983,6,9
9,3,94 3,8,394,4,8,5
Giải ĐB 266974
Giải nhất 18426
Giải nhì 82324
Giải ba 1835713293
Giải tư 28334057109470671176 130730069207614
Giải năm 0963
Giải sáu 754615643935
Giải bảy 322
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
106357
 10,44,0,7,264,3
9,2,922,4,6576,3,4
6,7,935,4 8 
6,3,1,2,746 92,2,3
Giải ĐB 112539
Giải nhất 89373
Giải nhì 84617
Giải ba 4661235405
Giải tư 14061643613217619024 148989564687503
Giải năm 0319
Giải sáu 014459515433
Giải bảy 047
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,5 51
5,6,619,2,78,7,461,1
1244,176,3
3,0,733,9986
4,247,4,61,398