Giải ĐB 626982
Giải nhất 65885
Giải nhì 68378
Giải ba 8326397213
Giải tư 55632110861449361422 037070952124706
Giải năm 9920
Giải sáu 048047010469
Giải bảy 815
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,201,7,61,85 
0,215,38,069,3
3,2,820,2,1 78
9,6,132780,6,5,2
 4 693
Giải ĐB 045874
Giải nhất 46196
Giải nhì 94220
Giải ba 4076544784
Giải tư 69773726196494198459 873464391921660
Giải năm 5216
Giải sáu 122459635345
Giải bảy 838
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,20 4,659
416,9,91,4,963,0,5
 24,0 73,4
3,6,733,8384
2,8,745,1,61,5,196
Giải ĐB 652817
Giải nhất 92986
Giải nhì 05337
Giải ba 8043425638
Giải tư 28968585721922195078 728485027564498
Giải năm 5001
Giải sáu 078699934525
Giải bảy 743
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 012,75 
2,0,2178,868
721,5,13,172,8,5
4,934,8,76,7,4,9,386,6
343,8 93,8
Giải ĐB 155614
Giải nhất 40097
Giải nhì 94538
Giải ba 7532984680
Giải tư 70510771093081051113 579947750634838
Giải năm 0772
Giải sáu 187814401976
Giải bảy 864
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,1,1,809,6 5 
 10,0,0,3,47,064
729978,6,2
138,87,3,38 
6,9,14 0,294,7
Giải ĐB 713215
Giải nhất 25184
Giải nhì 11665
Giải ba 3655016493
Giải tư 64086011203813983423 589353140749567
Giải năm 2812
Giải sáu 521627447106
Giải bảy 976
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,506,73,6,15 
816,2,57,1,0,867,5
120,30,676
2,939,5 81,6,4
4,844393
Giải ĐB 066946
Giải nhất 95441
Giải nhì 00709
Giải ba 4607522013
Giải tư 51016090988831104595 027268453592774
Giải năm 6173
Giải sáu 313958253896
Giải bảy 484
Giải tám 91
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 092,9,3,75 
9,1,416,1,39,1,2,46 
 25,6 73,4,5
7,139,5984
8,741,63,091,6,8,5
Giải ĐB 300254
Giải nhất 08451
Giải nhì 78203
Giải ba 9202561620
Giải tư 78053883123255428625 324301640969863
Giải năm 5021
Giải sáu 745781778367
Giải bảy 326
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,209,32,257,3,4,1,4
2,519,2267,3
126,1,5,5,05,7,677
5,6,03  8 
5,54 1,09