Giải ĐB 020031
Giải nhất 62105
Giải nhì 25120
Giải ba 0064026333
Giải tư 34063498127308463198 434876815417031
Giải năm 9914
Giải sáu 151093443805
Giải bảy 567
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,205,50,054
3,310,4,2 67,3
129,06,87 
6,331,3,1984,7
4,1,8,544,0298
Giải ĐB 164965
Giải nhất 64307
Giải nhì 42121
Giải ba 2983936171
Giải tư 21705291478221255107 161098991983832
Giải năm 4026
Giải sáu 268552898540
Giải bảy 650
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,405,7,9,78,0,65 
6,7,212,9261,5
1,326,14,0,071
 32,9 85,9
 40,78,0,1,39 
Giải ĐB 780699
Giải nhất 20614
Giải nhì 64167
Giải ba 0198557471
Giải tư 67396194696276181633 419354045409912
Giải năm 9910
Giải sáu 957671188142
Giải bảy 512
Giải tám 26
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
10 3,854
6,712,8,0,2,42,7,969,1,7
1,4,126676,1
333,5185
5,1426,996,9
Giải ĐB 636066
Giải nhất 95315
Giải nhì 63182
Giải ba 0854628175
Giải tư 21951432333884954610 202776006812076
Giải năm 4207
Giải sáu 333350143744
Giải bảy 379
Giải tám 78
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1077,151
514,0,57,4,668,6
82 0,778,9,7,6,5
3,333,37,682
1,444,9,67,49 
Giải ĐB 066250
Giải nhất 13442
Giải nhì 76329
Giải ba 7401992388
Giải tư 07901492885510902693 424169639398763
Giải năm 0946
Giải sáu 900310699829
Giải bảy 432
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
503,1,9 5 
 16,94,169,3
3,429,9 7 
0,9,9,634,28,888,8
346,26,2,0,1,293,3
Giải ĐB 321622
Giải nhất 08387
Giải nhì 70399
Giải ba 8151075463
Giải tư 62926515552762567539 163195993035634
Giải năm 9092
Giải sáu 433133548915
Giải bảy 910
Giải tám 45
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,3,10 4,1,5,254,5
310,5,9,0263
9,226,5,287 
631,9,0,4 87
5,3453,1,992,9
Giải ĐB 113395
Giải nhất 93074
Giải nhì 79711
Giải ba 5253956867
Giải tư 77621125791606449140 703254752314228
Giải năm 3795
Giải sáu 377098697788
Giải bảy 276
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,40 9,2,95 
2,111769,4,7
 21,5,3,8676,0,9,4
238,93,8,288
6,74 6,7,395,5