Giải ĐB 848248
Giải nhất 44985
Giải nhì 90663
Giải ba 6598461365
Giải tư 97590255205991585370 559929269471356
Giải năm 8807
Giải sáu 722688013476
Giải bảy 836
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,2,701,71,6,856
 14,53,2,7,565,3
926,0 76,0
636484,5
1,9,848 90,2,4
Giải ĐB 913289
Giải nhất 80079
Giải nhì 34394
Giải ba 9648138197
Giải tư 80584185464796549402 026806859212705
Giải năm 1948
Giải sáu 522750418306
Giải bảy 749
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,806,2,56,05 
4,81 0,465
0,920,72,979
 3 484,0,1,9
8,949,1,8,64,7,892,7,4
Giải ĐB 513166
Giải nhất 99019
Giải nhì 33714
Giải ba 2337279235
Giải tư 21186719059353794544 821243062551928
Giải năm 9862
Giải sáu 712884753809
Giải bảy 282
Giải tám 41
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,57,0,2,35 
414,98,662,6
8,6,728,4,5,8375,2
 37,52,282,6
4,2,141,40,19 
Giải ĐB 968722
Giải nhất 76857
Giải nhì 20461
Giải ba 6793787860
Giải tư 33397425924342133520 511804550487649
Giải năm 7787
Giải sáu 142915077195
Giải bảy 967
Giải tám 52
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,8,607,4952,7
2,61  67,0,1
5,9,229,1,0,26,0,8,9,3,57 
 37 87,0
 492,495,7,2
Giải ĐB 687546
Giải nhất 51958
Giải nhì 81847
Giải ba 6763257686
Giải tư 67225616511906222422 902071976986780
Giải năm 5344
Giải sáu 777272737834
Giải bảy 206
Giải tám 47
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
806,7251,8
51 0,8,462,9
7,6,2,325,24,0,472,3
734,2580,6
3,447,4,7,669 
Giải ĐB 345927
Giải nhất 95189
Giải nhì 52088
Giải ba 7984900465
Giải tư 70066411363747359570 958490210465247
Giải năm 1843
Giải sáu 319621358755
Giải bảy 690
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,7043,5,655
 1 9,6,366,5
 274,274,3,0
4,735,6888,9
7,043,9,7,94,4,890,6
Giải ĐB 111447
Giải nhất 84275
Giải nhì 78815
Giải ba 2201660821
Giải tư 60046532322656383810 313222209975701
Giải năm 4503
Giải sáu 493570685043
Giải bảy 842
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
103,13,1,75 
0,210,6,54,168,3
4,3,222,1475
4,0,634,5,268 
342,3,6,7999