Giải ĐB 665102
Giải nhất 55605
Giải nhì 16521
Giải ba 5061056088
Giải tư 42704322923045184110 972759153758212
Giải năm 4757
Giải sáu 613969978968
Giải bảy 983
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,104,5,27,053,7,1
5,210,2,0 68
9,1,0219,5,375
5,839,76,883,8
 4 397,2
Giải ĐB 795305
Giải nhất 75109
Giải nhì 14555
Giải ba 3803435750
Giải tư 84259817634127046015 731233795503219
Giải năm 1586
Giải sáu 384285580083
Giải bảy 240
Giải tám 77
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,7,509,51,5,5,058,9,5,0,5
 15,9863
423777,0
8,6,234583,6
340,25,1,09 
Giải ĐB 558518
Giải nhất 54399
Giải nhì 33633
Giải ba 9600992732
Giải tư 36153225297947394325 104271027599204
Giải năm 9628
Giải sáu 271800918701
Giải bảy 220
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
201,4,92,753
9,019,8,8 6 
320,8,9,5,7273,5
5,7,332,31,2,18 
 4 1,2,0,991,9
Giải ĐB 633608
Giải nhất 76011
Giải nhì 66724
Giải ba 1555987726
Giải tư 81651704566641283895 560044633192050
Giải năm 1889
Giải sáu 423323854670
Giải bảy 908
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,7,508,4,88,951,6,0,9
5,3,112,15,26 
126,4 7 
333,10,085,9
0,24 8,595
Giải ĐB 964265
Giải nhất 50145
Giải nhì 71844
Giải ba 3755837139
Giải tư 98457684486005201871 922566017473758
Giải năm 7852
Giải sáu 272796992359
Giải bảy 172
Giải tám 87
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 4,659,2,7,2,6,8,8
71 565
7,5,5278,2,572,1,4
 394,5,587
7,448,4,59,5,399
Giải ĐB 694064
Giải nhất 28335
Giải nhì 36286
Giải ba 9444906433
Giải tư 03021920585332257885 465227977477901
Giải năm 9392
Giải sáu 218048547718
Giải bảy 213
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
803,18,354,8
2,013,8864
9,2,221,2,2 74
0,1,333,51,580,5,6
5,7,649492
Giải ĐB 289723
Giải nhất 95661
Giải nhì 79516
Giải ba 6542592540
Giải tư 72713621281800477986 898604024383305
Giải năm 5328
Giải sáu 390816051932
Giải bảy 230
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,6,408,5,4,50,0,25 
613,69,8,160,1
328,8,5,3 7 
1,4,230,20,2,286
 43,0 96