Giải ĐB 876480
Giải nhất 38699
Giải nhì 79675
Giải ba 7722650441
Giải tư 85211370872282606246 711497021810714
Giải năm 0485
Giải sáu 562488607471
Giải bảy 665
Giải tám 77
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,80 6,8,75 
7,1,411,8,42,4,265,0
 24,6,67,877,1,5
 3 185,7,0
2,146,9,14,999
Giải ĐB 394543
Giải nhất 17083
Giải nhì 59146
Giải ba 0184974482
Giải tư 39484418901654277538 787615414565515
Giải năm 4737
Giải sáu 305707665437
Giải bảy 199
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
90 4,157
6156,466,1
4,82 5,3,37 
8,437,7,8384,4,2,3
8,842,5,9,6,39,499,0
Giải ĐB 624283
Giải nhất 66313
Giải nhì 18922
Giải ba 9627454868
Giải tư 58131272100195064157 863442938376958
Giải năm 3871
Giải sáu 413748967137
Giải bảy 560
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,6,1,50  50,7,8
7,310,3960,8
2223,3,571,4
8,1,837,7,15,683,3
4,740,4 96
Giải ĐB 597697
Giải nhất 65818
Giải nhì 84039
Giải ba 0234139199
Giải tư 91315740479369557274 427030808663459
Giải năm 6306
Giải sáu 583953296503
Giải bảy 662
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,6,31,956,9
415,85,0,862
6294,974
0,039,9186
747,13,2,5,9,395,9,7
Giải ĐB 857880
Giải nhất 38101
Giải nhì 22799
Giải ba 0499210396
Giải tư 25094094203387062363 163134017767700
Giải năm 3481
Giải sáu 008939694614
Giải bảy 926
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,7,0,800,1 5 
8,014,32,962,9,3
6,926,0770,7
6,13  89,1,0
1,94 8,6,994,2,6,9
Giải ĐB 555199
Giải nhất 46894
Giải nhì 11099
Giải ba 1092439604
Giải tư 36154859565323322401 694499759558197
Giải năm 6206
Giải sáu 209715577606
Giải bảy 851
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,6,1,4951,7,4,6
5,01 0,0,564
 249,5,97 
333 8 
6,5,2,0,9494,9,997,5,7,9,4,9
Giải ĐB 582898
Giải nhất 52208
Giải nhì 19030
Giải ba 4309900256
Giải tư 50668697049390810623 774440760626201
Giải năm 4130
Giải sáu 852653629488
Giải bảy 124
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,3,304,8,6,1,8 56
 1 2,0,562,8
624,6,3 7 
230,0,08,6,0,0,988
2,0,444999,8