Giải ĐB 204189
Giải nhất 07035
Giải nhì 86559
Giải ba 4619105171
Giải tư 26307742351848361174 065257146674151
Giải năm 0854
Giải sáu 597454569939
Giải bảy 180
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8073,2,356,4,1,9
5,9,71 5,666
 25 74,4,1
839,5,5888,0,3,9
7,5,74 3,5,891
Giải ĐB 730210
Giải nhất 43784
Giải nhì 01364
Giải ba 5662960837
Giải tư 78059448811522540390 326634680608537
Giải năm 0179
Giải sáu 349222899732
Giải bảy 739
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,104,6259
81  63,4
9,325,93,379
639,2,7,7 89,1,4
0,6,84 3,8,7,5,292,0
Giải ĐB 782110
Giải nhất 22448
Giải nhì 96561
Giải ba 8119742180
Giải tư 62589373246355381174 328408542562506
Giải năm 7562
Giải sáu 599989157454
Giải bảy 299
Giải tám 32
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8,1061,254,3
615,0 62,1
3,624,5974
532489,0
5,2,740,89,9,899,9,7
Giải ĐB 414815
Giải nhất 52781
Giải nhì 49020
Giải ba 0162758595
Giải tư 92086252577412040291 923495381453407
Giải năm 2529
Giải sáu 839342938955
Giải bảy 642
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,2075,9,155,7
9,814,586 
429,0,7,05,0,27 
9,93  86,1
9,142,92,494,3,3,1,5
Giải ĐB 737179
Giải nhất 95597
Giải nhì 13455
Giải ba 1479589692
Giải tư 53629589171661426298 324174062420617
Giải năm 7254
Giải sáu 053542898667
Giải bảy 298
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 3,9,554,5
 17,4,7,7 67
929,46,1,1,1,979
 359,989
4,5,1,2448,2,798,8,5,2,7
Giải ĐB 193228
Giải nhất 36591
Giải nhì 49382
Giải ba 7054238673
Giải tư 83752442846674668270 628590625696213
Giải năm 6168
Giải sáu 184014207720
Giải bảy 322
Giải tám 45
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,2,70 452,9,6
9134,568
2,5,4,822,0,0,8 70,3
1,73 6,284,2
845,0,6,2591
Giải ĐB 826248
Giải nhất 28607
Giải nhì 73796
Giải ba 6108420574
Giải tư 86878275920398525878 525460240995832
Giải năm 8123
Giải sáu 778484777417
Giải bảy 926
Giải tám 55
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,75,855
 172,4,96 
9,326,37,1,077,8,8,4
2327,7,484,5,4
8,8,746,8 92,6