Giải ĐB 505380
Giải nhất 60731
Giải nhì 50127
Giải ba 4625664672
Giải tư 00311333696723010956 864452830686250
Giải năm 8955
Giải sáu 674136002399
Giải bảy 630
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,0,3,5,800,65,453,5,6,0,6
4,1,3115,0,569
727272
530,0,1 8 
 41,59,699
Giải ĐB 757807
Giải nhất 35475
Giải nhì 68017
Giải ba 6668669073
Giải tư 18597767397038207359 638490724414732
Giải năm 5333
Giải sáu 612235872601
Giải bảy 279
Giải tám 52
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,7752,9
 1786 
5,2,8,3228,9,1,079,3,5
3,733,9,2 87,2,6
449,47,3,5,497
Giải ĐB 721267
Giải nhất 62063
Giải nhì 77354
Giải ba 9114412958
Giải tư 50364175977419678388 579238684222392
Giải năm 0877
Giải sáu 459125955798
Giải bảy 027
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 9,958,4
91 964,3,7
4,927,32,7,9,677
2,63 9,8,588
6,4,542,4 95,1,5,8,7,6,2
Giải ĐB 010924
Giải nhất 98082
Giải nhì 40977
Giải ba 4218722517
Giải tư 34923097237837055860 730156874342788
Giải năm 9344
Giải sáu 670468710618
Giải bảy 645
Giải tám 98
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,6044,15 
718,5,7 6 
823,3,48,1,771,0,7
2,2,43 9,1,888,7,2
0,4,245,4,3 98
Giải ĐB 640891
Giải nhất 74557
Giải nhì 65880
Giải ba 8982510091
Giải tư 45537763831016918483 285704293439755
Giải năm 7838
Giải sáu 432571901735
Giải bảy 361
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,7,80 2,3,5,258,5,7
6,9,91  61,9
 25,53,57 
8,835,8,7,45,383,3,0
34 690,1,1
Giải ĐB 298345
Giải nhất 19375
Giải nhì 65705
Giải ba 1902745263
Giải tư 30575797101419242898 920892354358624
Giải năm 1124
Giải sáu 404341980081
Giải bảy 692
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1057,0,7,453
81  63
9,924,4,7275,5
5,4,4,63 9,981,9
2,243,3,5892,8,2,8
Giải ĐB 162570
Giải nhất 30148
Giải nhì 14213
Giải ba 0391965137
Giải tư 50489147748492351500 115828745265429
Giải năm 2087
Giải sáu 976391152528
Giải bảy 019
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,70 152
 19,5,9,3 63
8,528,3,98,374,0
6,2,1372,487,9,2
4,744,81,8,2,19