Giải ĐB 338435
Giải nhất 15033
Giải nhì 62002
Giải ba 6230129767
Giải tư 39114656340434412906 390770106078145
Giải năm 5934
Giải sáu 777288274040
Giải bảy 553
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,606,1,24,353
 18,4 60,7
7,0272,7,672,7
5,334,4,3,518 
3,1,3,440,4,5 9 
Giải ĐB 389702
Giải nhất 34741
Giải nhì 80483
Giải ba 0292140417
Giải tư 41176947828704052941 777688842988249
Giải năm 2905
Giải sáu 411016936506
Giải bảy 266
Giải tám 63
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,406,5,2 5 
4,2,410,76,0,763,6,8
8,029,1176
6,9,83 682,3
 40,1,9,12,493
Giải ĐB 789299
Giải nhất 23048
Giải nhì 96444
Giải ba 4574640456
Giải tư 14616878370119520261 402901087024596
Giải năm 4678
Giải sáu 309881331619
Giải bảy 784
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,70 958,6
619,61,9,4,561
 2 378,0
333,75,9,7,484
8,446,4,81,998,5,0,6,9
Giải ĐB 136737
Giải nhất 70783
Giải nhì 02122
Giải ba 5515326608
Giải tư 84165162769864266665 957954580444824
Giải năm 5854
Giải sáu 409148316655
Giải bảy 526
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 04,85,6,6,955,4,3
9,31 2,765,5
4,226,4,2376
5,831,7 84,3
8,5,0,242 91,5
Giải ĐB 711509
Giải nhất 11039
Giải nhì 47655
Giải ba 3041980807
Giải tư 22346929708076961592 458749574328120
Giải năm 9414
Giải sáu 274649551119
Giải bảy 026
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,207,98,5,555,5
 19,4,92,4,469
926,0 70,4
439 85
1,746,6,31,6,1,3,092
Giải ĐB 623416
Giải nhất 28612
Giải nhì 75760
Giải ba 2161155917
Giải tư 21546964057761022436 282347088730051
Giải năm 8721
Giải sáu 311880342122
Giải bảy 292
Giải tám 39
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,605 51
2,5,118,0,1,7,2,64,3,16 
9,2,122,18,17 
 39,4,6,4187
3,346392
Giải ĐB 803529
Giải nhất 56214
Giải nhì 94015
Giải ba 0134911756
Giải tư 61525830696915988261 919664554289152
Giải năm 4711
Giải sáu 274625550695
Giải bảy 883
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 5,9,2,157,5,9,2,6
1,611,5,44,6,569,1,6
4,525,957 
83  83
146,2,96,5,4,295