Giải ĐB 820104
Giải nhất 94844
Giải nhì 74013
Giải ba 9676126764
Giải tư 90770983805557840092 132057347527876
Giải năm 7985
Giải sáu 095927644027
Giải bảy 261
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,805,48,0,759
6,613761,4,1,4
9,927270,8,5,6
13 785,0
6,6,4,044592,2
Giải ĐB 468657
Giải nhất 22484
Giải nhì 68199
Giải ba 4273658807
Giải tư 51473157008759699633 695027479364212
Giải năm 3711
Giải sáu 545261430760
Giải bảy 593
Giải tám 39
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,000,2,7 52,7
111,29,36 
5,0,12 0,573
9,4,7,3,939,3,6 84
8433,993,6,3,9
Giải ĐB 314395
Giải nhất 55460
Giải nhì 77726
Giải ba 4410060065
Giải tư 23440225625241347049 172496334909902
Giải năm 4290
Giải sáu 036521125229
Giải bảy 118
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,4,0,602,06,6,95 
 18,2,3265,2,5,0
1,6,029,6 7 
13 18 
940,9,9,92,4,4,494,0,5
Giải ĐB 837119
Giải nhất 12979
Giải nhì 69732
Giải ba 3656974478
Giải tư 82828583454727121628 919337923046993
Giải năm 6280
Giải sáu 681044233899
Giải bảy 058
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,8,30 453,8
710,9 69
323,8,8 71,8,9
5,2,3,933,0,25,2,2,78 
 459,6,7,199,3
Giải ĐB 292309
Giải nhất 26898
Giải nhì 58837
Giải ba 6037067534
Giải tư 85304110056877891430 850725486956074
Giải năm 4432
Giải sáu 240121573711
Giải bảy 056
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,701,4,5,9 56,7
0,111569
9,3,72 5,378,2,4,0
 32,0,4,77,98 
0,7,34 6,092,8
Giải ĐB 908555
Giải nhất 49668
Giải nhì 22193
Giải ba 0203489847
Giải tư 95616899239635140953 126695750956344
Giải năm 1426
Giải sáu 970425563011
Giải bảy 807
Giải tám 90
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
907,4,9556,1,3,5
1,511,65,2,169,8
 26,30,47 
2,5,93468 
0,4,344,76,090,3
Giải ĐB 893484
Giải nhất 28377
Giải nhì 96093
Giải ba 7351175202
Giải tư 67030529815589237091 295405338529300
Giải năm 8165
Giải sáu 530958610526
Giải bảy 081
Giải tám 68
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,4,009,0,26,85 
8,6,8,9,111268,1,5
9,026777
93 681,1,5,4
84  92,1,3