Giải ĐB 558873
Giải nhất 85567
Giải nhì 26064
Giải ba 8158871707
Giải tư 42036874387343539561 669613944200961
Giải năm 8459
Giải sáu 728647947311
Giải bảy 224
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07359
1,6,6,6118,8,361,1,1,4,7
4240,673
736,8,53,886,6,8
2,9,642594
Giải ĐB 062190
Giải nhất 83665
Giải nhì 05068
Giải ba 4396806729
Giải tư 35535889554779533848 408261314973476
Giải năm 0206
Giải sáu 839129224163
Giải bảy 254
Giải tám 77
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9063,5,9,654,5
91 0,2,763,8,8,5
222,6,9777,6
6354,6,68 
548,94,291,5,0
Giải ĐB 600061
Giải nhất 22289
Giải nhì 71027
Giải ba 6447158546
Giải tư 42910809223539177282 348760041360715
Giải năm 9871
Giải sáu 771240990900
Giải bảy 081
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,10 15 
8,7,9,7,612,0,3,57,461
9,1,2,822,7271,6,1
13  81,2,9
 469,892,9,1
Giải ĐB 892645
Giải nhất 78812
Giải nhì 23493
Giải ba 7291360136
Giải tư 09328166937454709402 840013180677453
Giải năm 2389
Giải sáu 452421939080
Giải bảy 938
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
802,1,6453
 18,3,20,36 
0,124,847 
9,9,5,1,938,61,3,280,9
247,5893,3,3
Giải ĐB 413480
Giải nhất 82954
Giải nhì 72011
Giải ba 9625349904
Giải tư 88298277497939184124 231088701926794
Giải năm 1198
Giải sáu 432589650579
Giải bảy 902
Giải tám 75
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
802,8,47,2,653,4
9,119,1 65
 25,4 75,9
53 9,9,08 
2,9,0,5497,4,198,8,1,4
Giải ĐB 042191
Giải nhất 16220
Giải nhì 72688
Giải ba 8808738850
Giải tư 62235313118840041841 584057547854370
Giải năm 0815
Giải sáu 750551519996
Giải bảy 575
Giải tám 23
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,5,205,0,57,0,1,3,051,0
5,1,4,915,196 
 23,0875,8,0
2357,887,8
 41 96,1
Giải ĐB 198536
Giải nhất 50668
Giải nhì 25394
Giải ba 6541573790
Giải tư 33931827048848146264 278427713108609
Giải năm 9308
Giải sáu 161029401093
Giải bảy 940
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,1,4,908,4,9158
3,8,310,5364,8
42  7 
931,1,65,0,681
0,6,940,0,2 93,0,4