Giải ĐB 281361
Giải nhất 89241
Giải nhì 30340
Giải ba 3597876703
Giải tư 36687756916010751572 013424388540411
Giải năm 9599
Giải sáu 530182427046
Giải bảy 168
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
401,7,385 
0,9,1,4,611468,1
4,7,42 8,072,8
 346,787,5
342,6,2,0,1999,1
Giải ĐB 304656
Giải nhất 43712
Giải nhì 16749
Giải ba 1032738764
Giải tư 96923963315075894607 804174446652817
Giải năm 3255
Giải sáu 910249206632
Giải bảy 413
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
202,7555,8,6
313,7,7,26,566,4
0,3,120,3,70,1,1,27 
1,234,2,158 
3,64949 
Giải ĐB 579585
Giải nhất 40733
Giải nhì 14498
Giải ba 6547696019
Giải tư 60702731107717649507 497306414713943
Giải năm 2381
Giải sáu 572071123689
Giải bảy 409
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,307,9,2,785 
812,0,97,76 
1,02 0,0,476,6
4,330,3989,1,5
 47,30,8,198
Giải ĐB 011771
Giải nhất 28086
Giải nhì 20055
Giải ba 2574380471
Giải tư 86719315681180578496 474692032537721
Giải năm 7167
Giải sáu 497400721575
Giải bảy 677
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 057,0,2,555
2,7,7199,867,8,9
725,17,677,4,2,5,1,1
4383,686
7431,696
Giải ĐB 915983
Giải nhất 52089
Giải nhì 45106
Giải ba 3838631132
Giải tư 46400740735170174799 950017761366799
Giải năm 8375
Giải sáu 914175645387
Giải bảy 005
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,0,1,1,60,75 
4,0,0138,064
32 875,3
7,1,832 84,7,6,9,3
8,6419,9,899,9
Giải ĐB 603228
Giải nhất 43922
Giải nhì 25234
Giải ba 3625407596
Giải tư 27562198050035840734 726263064168031
Giải năm 6156
Giải sáu 460656076827
Giải bảy 107
Giải tám 25
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,6,7,52,056,8,4
4,31 0,5,2,962
6,225,7,6,2,80,0,27 
 34,1,45,28 
3,5,341 96
Giải ĐB 469465
Giải nhất 71156
Giải nhì 66900
Giải ba 2475970808
Giải tư 91192777585000489084 883124284601678
Giải năm 5823
Giải sáu 156115345879
Giải bảy 931
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,4,8,0658,9,6
3,6124,561,5
9,123 79,8
0,231,45,7,084
3,0,8467,592