Giải ĐB 789899
Giải nhất 22428
Giải nhì 20995
Giải ba 2904480972
Giải tư 15753565309798597855 019522271032007
Giải năm 1106
Giải sáu 173045769780
Giải bảy 528
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,3,8,3,106,78,5,950,3,5,2
 1 7,06 
5,728,8 76,2
530,02,280,5
444995,9
Giải ĐB 420215
Giải nhất 90313
Giải nhì 08424
Giải ba 2878283376
Giải tư 40563243890985605581 181701927906504
Giải năm 1708
Giải sáu 016578655254
Giải bảy 066
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
708,46,6,154,6
819,3,56,5,766,5,5,3
824 70,9,6
6,13  89,1,2
5,0,24 1,8,79 
Giải ĐB 488674
Giải nhất 21799
Giải nhì 35333
Giải ba 9877390804
Giải tư 15514393820204917220 045582558244983
Giải năm 9996
Giải sáu 366255372292
Giải bảy 478
Giải tám 31
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
204 58
314962
6,9,8,82 378,3,4
8,7,331,7,37,582,2,3
1,0,7494,992,6,9
Giải ĐB 156147
Giải nhất 49154
Giải nhì 30810
Giải ba 3145296524
Giải tư 23132465340714084443 857985547651949
Giải năm 6301
Giải sáu 068519123506
Giải bảy 269
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,4,106,1852,4
 12,00,760,9
1,3,524476
432,4985
3,2,540,3,9,76,498
Giải ĐB 610804
Giải nhất 82343
Giải nhì 66232
Giải ba 9244639531
Giải tư 17561720038262155165 779481694790883
Giải năm 6771
Giải sáu 908133605739
Giải bảy 567
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
604,3,465 
8,7,6,2,31 467,0,1,5
3216,471
0,8,439,1,2481,3
0,048,7,6,339 
Giải ĐB 128902
Giải nhất 56571
Giải nhì 46984
Giải ba 2478074891
Giải tư 09787935518675226458 664663052135474
Giải năm 5158
Giải sáu 290719325598
Giải bảy 317
Giải tám 37
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
807,2 58,1,2,8
5,2,9,717666
3,5,0213,1,0,874,1
 37,29,5,587,0,4
7,84  98,1