Giải ĐB 505995
Giải nhất 46829
Giải nhì 86539
Giải ba 3844019971
Giải tư 60207704237517150174 859901525717045
Giải năm 4519
Giải sáu 140726471767
Giải bảy 023
Giải tám 12
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,407,74,957
7,712,9 67
123,3,90,4,6,0,571,4,1
2,239 8 
747,5,01,3,290,5
Giải ĐB 535671
Giải nhất 41117
Giải nhì 90783
Giải ba 3626710718
Giải tư 98690767558981539337 942798051004050
Giải năm 9254
Giải sáu 721204481691
Giải bảy 701
Giải tám 35
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,1,5013,5,154,5,0
0,9,712,5,0,8,7 67
12 3,6,179,1
835,74,183
548791,0
Giải ĐB 467582
Giải nhất 21031
Giải nhì 78009
Giải ba 4575233514
Giải tư 81500316199247837988 556251234130031
Giải năm 8912
Giải sáu 987311510928
Giải bảy 734
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 00,98,251,2
5,4,3,312,9,4 6 
1,5,828,5 73,8
734,1,12,7,885,8,2
3,1411,09 
Giải ĐB 538244
Giải nhất 18496
Giải nhì 27735
Giải ba 9986082638
Giải tư 37327615947028380449 862251353748094
Giải năm 8482
Giải sáu 284186645452
Giải bảy 494
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,60 2,350,2
41 964,0
5,827,52,37 
837,8,5382,3
9,6,9,9,441,9,4494,4,4,6
Giải ĐB 311009
Giải nhất 32061
Giải nhì 52033
Giải ba 6629908972
Giải tư 79557289136257405434 559489460683243
Giải năm 8972
Giải sáu 234672308994
Giải bảy 598
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,306,9 57
6134,061
7,72 572,4,2
1,4,330,4,39,48 
9,7,346,8,39,098,4,9
Giải ĐB 947932
Giải nhất 78472
Giải nhì 46767
Giải ba 7177606553
Giải tư 82737959114817618933 463394486209770
Giải năm 7422
Giải sáu 274053112207
Giải bảy 926
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,707 53
1,111,12,7,762,7
2,6,7,326,20,3,676,0,6,2
3,534,7,3,9,2 8 
34 39 
Giải ĐB 322268
Giải nhất 98938
Giải nhì 45261
Giải ba 1436886634
Giải tư 99331636329077159740 646378116209644
Giải năm 4962
Giải sáu 939749209410
Giải bảy 047
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,40  5 
3,7,614,0 62,2,8,1,8
6,3,62 4,9,371
 31,2,7,4,86,3,68 
1,4,347,0,4 97