Giải ĐB 307364
Giải nhất 98685
Giải nhì 22523
Giải ba 0828190428
Giải tư 56838550791531049683 423377596740555
Giải năm 0594
Giải sáu 676264370989
Giải bảy 842
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,10 5,855
81  62,7,4
4,628,33,3,679
8,230,7,8,73,289,3,1,5
9,6428,794
Giải ĐB 171070
Giải nhất 86705
Giải nhì 23951
Giải ba 1969778268
Giải tư 65034700561559044185 980839213778925
Giải năm 1397
Giải sáu 200470121703
Giải bảy 634
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9,704,3,58,2,056,1
512560,8
1259,3,97 
0,834,4,7685,3
3,0,34  97,0,7
Giải ĐB 037380
Giải nhất 58123
Giải nhì 92966
Giải ba 4079765705
Giải tư 02054881626728046169 561817608257393
Giải năm 3259
Giải sáu 342818472367
Giải bảy 053
Giải tám 16
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,805 53,9,4
8161,667,2,9,6
6,828,34,6,97 
5,9,23 280,1,2,0
5475,693,7
Giải ĐB 024881
Giải nhất 44203
Giải nhì 87599
Giải ba 9350188746
Giải tư 59275904225157417534 976011868101506
Giải năm 0781
Giải sáu 052443568337
Giải bảy 577
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,6,1,39,756
8,0,8,0,81 5,0,46 
224,27,377,5,4
 37,4 81,1,1
2,7,346995,9
Giải ĐB 291850
Giải nhất 92301
Giải nhì 97236
Giải ba 9336986327
Giải tư 86837448642609246484 856506325444078
Giải năm 8305
Giải sáu 294408865127
Giải bảy 509
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,509,5,1 50,4,0
 1 8,364,9
927,72,3,278
333,7,6786,4
4,6,8,5440,692
Giải ĐB 779843
Giải nhất 24595
Giải nhì 48652
Giải ba 1446051415
Giải tư 74785262385367443197 074896939156117
Giải năm 3316
Giải sáu 532349062519
Giải bảy 453
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,6068,1,953,2
919,6,7,50,160,0
5239,174
5,2,438385,9
7431,897,1,5
Giải ĐB 937555
Giải nhất 81278
Giải nhì 74805
Giải ba 2619450098
Giải tư 84281316098997947223 345218506011002
Giải năm 0595
Giải sáu 347128644056
Giải bảy 008
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
604,8,9,2,59,0,556,5
7,8,21 564,0
 23,1 71,9,8
23 0,9,781
0,6,94 0,795,4,8