Giải ĐB 673475
Giải nhất 02845
Giải nhì 46105
Giải ba 3641371060
Giải tư 04453188578522624659 012753962079053
Giải năm 9329
Giải sáu 671201665135
Giải bảy 236
Giải tám 52
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,6053,7,0,4,752,3,7,9,3
 12,33,6,266,0
5,129,6,0575,5
5,5,136,5 8 
 452,59 
Giải ĐB 950224
Giải nhất 34523
Giải nhì 59170
Giải ba 2176505340
Giải tư 38988494715947420689 656666338665058
Giải năm 5034
Giải sáu 575815494878
Giải bảy 746
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,70 658,8
1,7114,6,866,5
 23,4 78,1,4,0
2345,7,8,588,9,6
3,7,246,9,04,89 
Giải ĐB 660796
Giải nhất 30218
Giải nhì 51059
Giải ba 9343472090
Giải tư 53250692053512382925 219988120623326
Giải năm 2635
Giải sáu 172173773556
Giải bảy 909
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,5,909,5,63,0,256,0,9
2185,0,2,96 
 20,1,3,5,6777
235,49,18 
34 0,598,0,6
Giải ĐB
Giải nhất 411
Giải nhì 11885
Giải ba 2285490718
Giải tư 93586091742564570133 567895181916941
Giải năm 2246
Giải sáu 428161055320
Giải bảy 416
Giải tám 79
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,05,0,4,854
8,4,116,9,8,11,4,86 
 2  79,4
333181,6,9,5
7,546,5,17,8,19 
Giải ĐB 544025
Giải nhất 25573
Giải nhì 53380
Giải ba 6528108252
Giải tư 73894158346638904792 819473687727734
Giải năm 9479
Giải sáu 686046509523
Giải bảy 663
Giải tám 91
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,80 250,2
9,81  63,0
9,523,54,779,7,3
6,2,734,4 89,1,0
9,3,3477,891,4,2
Giải ĐB 436318
Giải nhất 70299
Giải nhì 64499
Giải ba 2708925389
Giải tư 45273243347075178164 284648204787577
Giải năm 1881
Giải sáu 489474281374
Giải bảy 218
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0  51
8,518,8 64,4
 284,774,3,7
7341,2,184,1,9,9
8,9,7,3,6,6478,8,9,994,9,9
Giải ĐB 107610
Giải nhất 63514
Giải nhì 12870
Giải ba 1751859802
Giải tư 15951161763159672208 097030813953282
Giải năm 1064
Giải sáu 864798494470
Giải bảy 283
Giải tám 32
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,7,108,3,2 51
518,4,07,964
3,8,02 470,6,0
8,032,90,183,2
6,147,94,396