Giải ĐB 064092
Giải nhất 42069
Giải nhì 93100
Giải ba 4754184504
Giải tư 64695000903803250196 996551546768144
Giải năm 0647
Giải sáu 002653960180
Giải bảy 569
Giải tám 16
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,9,004,09,555
4161,2,9,969,7,9
3,9264,67 
 32 8 
4,047,4,16,696,5,0,6,2
Giải ĐB 799935
Giải nhất 55844
Giải nhì 74263
Giải ba 7408653888
Giải tư 37454037392173925620 815526067907429
Giải năm 3775
Giải sáu 640632584738
Giải bảy 897
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2067,358,4,2
 1 0,863
2,522,0,9975,9
638,9,9,55,3,886,8
5,4443,3,7,297
Giải ĐB 209047
Giải nhất 24637
Giải nhì 25030
Giải ba 7470527092
Giải tư 36698954966525396751 296938754846169
Giải năm 5325
Giải sáu 346050525038
Giải bảy 929
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,3052,052,3,1
51 960,9
5,924,9,53,47 
5,938,0,73,9,48 
248,72,698,6,3,2
Giải ĐB 611651
Giải nhất 59238
Giải nhì 59499
Giải ba 1652355327
Giải tư 92400243191130721716 282035986575662
Giải năm 4978
Giải sáu 453795386322
Giải bảy 634
Giải tám 90
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,000,7,3651
519,6165,2
2,622,3,73,0,278
0,234,7,8,83,7,38 
34 1,990,9
Giải ĐB 244558
Giải nhất 70548
Giải nhì 40402
Giải ba 8982975302
Giải tư 49957434664162157887 258907175620704
Giải năm 1333
Giải sáu 150075584248
Giải bảy 789
Giải tám 68
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,900,4,2,2 58,7,6,8
21 6,568,6
0,021,95,87 
3336,5,4,4,589,7
 48,88,29 
Giải ĐB 084010
Giải nhất 03286
Giải nhì 39135
Giải ba 4937002024
Giải tư 59097708862748745305 987040057428481
Giải năm 7327
Giải sáu 534686255631
Giải bảy 816
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,105,42,0,35 
3,813,6,01,4,8,86 
 25,7,42,9,874,0
131,5 86,7,1,6
0,7,246 97
Giải ĐB 985953
Giải nhất 64156
Giải nhì 74314
Giải ba 9028693488
Giải tư 63561970993550909475 557746016496631
Giải năm 4538
Giải sáu 946324618030
Giải bảy 016
Giải tám 76
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
309756,3
6,6,316,47,1,8,563,1,1,4
 2  76,5,4
6,530,8,13,886,8
7,6,14 9,099