Giải ĐB 668132
Giải nhất 90523
Giải nhì 53714
Giải ba 3598445774
Giải tư 33794000793059961696 741218562800147
Giải năm 6877
Giải sáu 933157586316
Giải bảy 886
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01 58
0,3,216,48,1,96 
321,8,37,477,9,4
231,25,286,4
9,8,7,1477,994,9,6
Giải ĐB 739222
Giải nhất 05916
Giải nhì 71882
Giải ba 0411908334
Giải tư 93008263082493331666 760589273231040
Giải năm 4680
Giải sáu 411603430212
Giải bảy 703
Giải tám 78
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,403,8,8 58
 16,2,9,61,6,166
1,3,8,222 78
0,4,333,2,47,0,0,580,2
343,019 
Giải ĐB 395023
Giải nhất 76244
Giải nhì 82184
Giải ba 5137024592
Giải tư 70505139180538070187 896350281481417
Giải năm 5776
Giải sáu 080401761453
Giải bảy 307
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,707,4,50,359,3
 18,4,77,76 
9230,8,176,6,0
5,235180,7,4
0,1,8,444592
Giải ĐB 008605
Giải nhất 11732
Giải nhì 05681
Giải ba 4373673621
Giải tư 26021323014533515185 007092158535380
Giải năm 3519
Giải sáu 019675044605
Giải bảy 635
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
804,5,1,9,53,0,3,8,8,05 
2,0,2,8199,36 
329,1,1 7 
 35,5,6,2 85,5,0,1
 4 2,1,096
Giải ĐB 925035
Giải nhất 82639
Giải nhì 73473
Giải ba 9783038559
Giải tư 05641242629641757743 997300470909343
Giải năm 8399
Giải sáu 238010759739
Giải bảy 712
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,3,3097,359
419,2,7 62
1,62 175,3
4,4,739,0,0,9,5 8 
 41,3,31,3,9,0,5,399
Giải ĐB 493491
Giải nhất 88563
Giải nhì 34604
Giải ba 9182330732
Giải tư 39357940213735443336 643551664834303
Giải năm 9003
Giải sáu 848512822587
Giải bảy 038
Giải tám 35
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,3,43,8,557,4,5
2,91 363
8,321,38,57 
0,0,2,635,8,6,23,485,2,7
5,048 91
Giải ĐB 063664
Giải nhất 26781
Giải nhì 64448
Giải ba 8657479157
Giải tư 86420985382861086578 767807463030175
Giải năm 7328
Giải sáu 294334279153
Giải bảy 939
Giải tám 09
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,8,309753,7
81  64
 27,8,02,578,5,4
4,539,8,02,3,7,480,1
7,643,80,39