Giải ĐB 849517
Giải nhất 47519
Giải nhì 42094
Giải ba 9248730961
Giải tư 92761993677383397709 971415970187824
Giải năm 1447
Giải sáu 221636917741
Giải bảy 189
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
109,1 5 
9,4,6,4,0,610,6,9,7161,7,1
 244,6,8,17 
333 89,7
2,941,7,18,0,191,4
Giải ĐB 856288
Giải nhất 55960
Giải nhì 50764
Giải ba 8534699076
Giải tư 06514719542931960552 960231080064957
Giải năm 6097
Giải sáu 650941358610
Giải bảy 138
Giải tám 08
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,608,9,0354,2,7
 10,4,94,764,0
5239,576
238,50,3,888
1,5,6460,197
Giải ĐB 215595
Giải nhất 83664
Giải nhì 69965
Giải ba 1958700755
Giải tư 72084203423396413077 980491409624397
Giải năm 8198
Giải sáu 424412052099
Giải bảy 764
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 050,5,6,955
 1 964,4,5,4
42 7,9,873,7
73 984,7
6,4,8,6,644,2,99,499,8,6,7,5
Giải ĐB 911717
Giải nhất 47433
Giải nhì 54794
Giải ba 9829029466
Giải tư 61365770305629589691 808536073071876
Giải năm 3918
Giải sáu 216281684779
Giải bảy 984
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,3,90 6,953
918,77,662,8,5,6
629179,6
5,330,0,36,184
8,94 2,795,1,0,4
Giải ĐB 646735
Giải nhất 28411
Giải nhì 94737
Giải ba 2127909990
Giải tư 26631694930696159722 607712175603214
Giải năm 6245
Giải sáu 308675822760
Giải bảy 284
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9024,356
3,6,7,114,18,560,1
0,8,222371,9
931,7,5 84,6,2
8,145793,0
Giải ĐB 365676
Giải nhất 10684
Giải nhì 10252
Giải ba 5534654996
Giải tư 08529429419009727242 085510175882994
Giải năm 7573
Giải sáu 194676044143
Giải bảy 870
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
704 51,8,2
4,51 4,4,9,76 
4,529970,3,6
3,4,733584
0,9,846,3,1,2,6297,4,6
Giải ĐB 506266
Giải nhất 44721
Giải nhì 02717
Giải ba 5087236333
Giải tư 70083353116568355675 177329696758998
Giải năm 8435
Giải sáu 315873121039
Giải bảy 132
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 3,758
1,212,1,7664,7,6
3,1,3,7216,175,2
8,8,332,9,5,2,35,983,3
64 398