Giải ĐB 431586
Giải nhất 99652
Giải nhì 35677
Giải ba 6579717996
Giải tư 47893571872452674928 615120017653458
Giải năm 9552
Giải sáu 758719283822
Giải bảy 764
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01 52,8,2
 122,7,9,864
2,5,1,528,2,6,88,8,9,776,7
93 2,2,587,7,6
64  93,7,6
Giải ĐB 241971
Giải nhất 22338
Giải nhì 65935
Giải ba 3194926494
Giải tư 34506930010098709190 471819682447153
Giải năm 8056
Giải sáu 652219006596
Giải bảy 357
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,0,900,6,1357,6,3
0,8,71 9,5,06 
222,45,871
535,8387,1
2,940,9496,0,4
Giải ĐB 655544
Giải nhất 69427
Giải nhì 36485
Giải ba 3532131155
Giải tư 31530882777012415718 063635198363671
Giải năm 0078
Giải sáu 304471678728
Giải bảy 184
Giải tám 69
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
30 5,855
7,218 69,7,3
 28,4,1,76,7,278,7,1
6,83 2,7,184,3,5
8,4,2,444,469 
Giải ĐB 930125
Giải nhất 77551
Giải nhì 97779
Giải ba 6096456988
Giải tư 11857016040439071793 045072958565070
Giải năm 4598
Giải sáu 527296234829
Giải bảy 127
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,704,78,254,7,1
51  64
727,3,9,52,5,072,0,9
2,93 9,885,8
5,0,64 2,798,0,3
Giải ĐB 943050
Giải nhất 62673
Giải nhì 34878
Giải ba 0963198950
Giải tư 90775531981827698329 195607441827707
Giải năm 4065
Giải sáu 105472548096
Giải bảy 438
Giải tám 72
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,5076,754,4,0,0
3189,765,0
729 72,5,6,8,3
738,13,9,1,78 
5,54 296,8
Giải ĐB 119024
Giải nhất 68440
Giải nhì 69424
Giải ba 7548109989
Giải tư 53377247160878255299 098143088693641
Giải năm 2644
Giải sáu 167249892921
Giải bảy 214
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
40  5 
2,4,814,6,41,86 
7,821,4,4773,2,7
73  89,2,6,1,9
1,4,1,2,244,1,08,9,899
Giải ĐB 340401
Giải nhất 40548
Giải nhì 75276
Giải ba 1272109862
Giải tư 72405509820816121560 288598346474077
Giải năm 7678
Giải sáu 160166791427
Giải bảy 924
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
601,5,1 56,9
0,6,2,01 5,761,0,4,2
8,624,7,12,779,8,7,6
 3 7,482
2,6487,59