Giải ĐB 539548
Giải nhất 82452
Giải nhì 96835
Giải ba 4724668558
Giải tư 00362160467784481673 548702900141890
Giải năm 7861
Giải sáu 580789620121
Giải bảy 289
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,907,1358,2
2,6,01 4,462,1,2
2,6,6,522,1 73,0
7355,489
446,4,6,889 
Giải ĐB 483147
Giải nhất 68300
Giải nhì 86546
Giải ba 5905266166
Giải tư 52681023051878920701 705225350997876
Giải năm 5151
Giải sáu 722736528478
Giải bảy 352
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,1,9,0 52,2,1,2
5,8,01 7,6,466
5,5,2,527,22,478,6
 3 781,9
946,78,094
Giải ĐB 422870
Giải nhất 64605
Giải nhì 97201
Giải ba 7940840748
Giải tư 75131022168801352599 862443385580639
Giải năm 3857
Giải sáu 882090483086
Giải bảy 412
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,708,1,55,057,5
3,012,6,38,16 
12 57 
131,98,4,0,488,6
448,4,89,399
Giải ĐB 434130
Giải nhất 66977
Giải nhì 24589
Giải ba 5397817981
Giải tư 33642894806735429401 341187999259310
Giải năm 1903
Giải sáu 812506324898
Giải bảy 503
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,1,303,3,1258,4
0,818,0 6 
3,4,925778,7
0,032,05,9,1,780,1,9
542898,2
Giải ĐB 807921
Giải nhất 52715
Giải nhì 52768
Giải ba 6453190469
Giải tư 35598366631669066373 547876748445422
Giải năm 0415
Giải sáu 134744240774
Giải bảy 803
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
903,31,15 
3,215,5 63,9,8
224,2,14,874,3
0,0,6,7319,687,4
2,7,847698,0
Giải ĐB 364103
Giải nhất 27790
Giải nhì 61837
Giải ba 0056701451
Giải tư 51994299430823055316 646768306407518
Giải năm 6520
Giải sáu 174159366201
Giải bảy 856
Giải tám 55
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,3,901,3555,6,1
4,0,516,85,3,1,764,7
 2 6,376
4,036,0,718 
9,641,3 94,0
Giải ĐB 019127
Giải nhất 34144
Giải nhì 64145
Giải ba 5296580730
Giải tư 16281213195039097990 459148118546493
Giải năm 5834
Giải sáu 758238718700
Giải bảy 919
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,9,9,30 8,6,454
7,819,9,4 65
827271
934,0 82,1,5
5,3,1,445,41,190,0,3