Giải ĐB 512221
Giải nhất 16713
Giải nhì 41327
Giải ba 8961702643
Giải tư 59486932048393517760 374499949124910
Giải năm 4011
Giải sáu 505823980190
Giải bảy 702
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,6,101,2,4358
0,1,9,211,0,7,386 
 27,11,27 
4,1355,986
 49,3498,0,1
Giải ĐB 850085
Giải nhất 02819
Giải nhì 88661
Giải ba 8921387026
Giải tư 19162663939451676063 266547138803383
Giải năm 9969
Giải sáu 397887256029
Giải bảy 991
Giải tám 47
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 2,854
9,616,3,91,269,2,3,1
625,9,6478
9,6,8,13 7,888,3,5
5472,6,191,3
Giải ĐB 755452
Giải nhất 91183
Giải nhì 93852
Giải ba 4624970303
Giải tư 60167057302504480924 372707867744347
Giải năm 8338
Giải sáu 894023052446
Giải bảy 235
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,4,3,705,33,052,2
 1 467
5,5246,7,470,7
0,830,5,8,0383
4,240,6,4,7,949 
Giải ĐB 367405
Giải nhất 96502
Giải nhì 95782
Giải ba 8073121628
Giải tư 94890758457248280745 772836761662143
Giải năm 8352
Giải sáu 647118057415
Giải bảy 273
Giải tám 52
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
905,2,50,1,4,4,052,2
7,315,616 
5,5,8,8,028 73,1
7,8,431282,3,2
 45,5,3 9 
Giải ĐB 526989
Giải nhất 73247
Giải nhì 49084
Giải ba 8399177028
Giải tư 12948517698688252940 672109039148288
Giải năm 5065
Giải sáu 643819916183
Giải bảy 622
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,10 65 
8,9,9,91  65,9
2,822,847 
8383,4,8,281,3,2,8,4,9
848,0,76,891,1,1
Giải ĐB 648470
Giải nhất 30633
Giải nhì 42914
Giải ba 1525715477
Giải tư 22911369377297473813 378535516239778
Giải năm 1072
Giải sáu 373442904788
Giải bảy 243
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,70  53,7
117,1,3,4 62
7,62 1,3,5,772,4,8,7,0
4,1,5,334,7,38,788
3,7,143 9 
Giải ĐB 539548
Giải nhất 82452
Giải nhì 96835
Giải ba 4724668558
Giải tư 00362160467784481673 548702900141890
Giải năm 7861
Giải sáu 580789620121
Giải bảy 289
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,907,1358,2
2,6,01 4,462,1,2
2,6,6,522,1 73,0
7355,489
446,4,6,889