Giải ĐB 987028
Giải nhất 31159
Giải nhì 05333
Giải ba 2993950052
Giải tư 99155258236240370213 392887220096693
Giải năm 1532
Giải sáu 416130186156
Giải bảy 950
Giải tám 23
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,003,0550,6,5,2,9
618,3561
3,523,3,8 7 
2,2,0,1,9,332,9,31,8,288
 4 3,593
Giải ĐB 544323
Giải nhất 66558
Giải nhì 66966
Giải ba 2096478072
Giải tư 02456167409853198992 120637067865418
Giải năm 7633
Giải sáu 771108699020
Giải bảy 454
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,40  54,6,8
1,311,85,669,3,4,6
9,720,3 78,2
3,6,233,17,1,58 
5,640,0692
Giải ĐB 716606
Giải nhất 23782
Giải nhì 27098
Giải ba 7608310853
Giải tư 25397857369591540335 661529019145430
Giải năm 3022
Giải sáu 515375542476
Giải bảy 507
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
307,61,353,4,2,3
9157,3,06 
2,5,8220,976
3,5,8,533,6,5,0983,2
54  97,1,8
Giải ĐB 064305
Giải nhất 94720
Giải nhì 43361
Giải ba 0042839371
Giải tư 33811686887607462104 494252454313916
Giải năm 9906
Giải sáu 055937762974
Giải bảy 034
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
206,4,52,059
2,1,7,611,67,0,161
 21,5,8,0 76,4,4,1
4348,288
3,7,7,04359 
Giải ĐB 226898
Giải nhất 57145
Giải nhì 35079
Giải ba 1130885459
Giải tư 36253956710054542691 978618256192797
Giải năm 8215
Giải sáu 944417767685
Giải bảy 476
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 088,1,4,453,9
7,9,6,6157,761,1
 2 976,6,1,9
53 0,985
444,5,59,5,799,1,7,8
Giải ĐB 623567
Giải nhất 51728
Giải nhì 71731
Giải ba 9484055085
Giải tư 46512313299682741235 240846994654114
Giải năm 8419
Giải sáu 198089768803
Giải bảy 543
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,4033,85 
313,9,2,47,467
129,7,82,676
1,4,035,1280,4,5
8,143,6,01,29 
Giải ĐB 100897
Giải nhất 92986
Giải nhì 41732
Giải ba 2583757530
Giải tư 31103297417975385065 097928511149355
Giải năm 8545
Giải sáu 861810461412
Giải bảy 200
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,300,34,6,553,5
4,118,2,14,865
1,9,32 9,3,97 
0,537,0,2186
 46,5,1 97,2,7