Giải ĐB 692967
Giải nhất 49136
Giải nhì 23191
Giải ba 0527772915
Giải tư 69186194440796001205 096131201012287
Giải năm 3910
Giải sáu 596916155493
Giải bảy 675
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,1,6,1057,1,0,15 
915,0,3,0,58,369,0,7
 2 8,7,675,7
9,136 86,7
440,4693,1
Giải ĐB 920923
Giải nhất 53352
Giải nhì 70911
Giải ba 5365661024
Giải tư 34436261033544247519 418040070036775
Giải năm 7394
Giải sáu 234325172034
Giải bảy 997
Giải tám 55
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,4,05,755,6,2
117,9,13,56 
4,524,39,175
4,0,234,6 8 
3,9,0,243,2197,4
Giải ĐB 354108
Giải nhất 07021
Giải nhì 07416
Giải ba 5266909219
Giải tư 77356444395361438141 573928571317214
Giải năm 1652
Giải sáu 040432219101
Giải bảy 782
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 04,1,8 57,2,6
2,0,4,214,3,4,9,65,169
8,5,921,157 
139 82
0,1,1413,6,192
Giải ĐB 229105
Giải nhất 53123
Giải nhì 16398
Giải ba 0407895966
Giải tư 41542813752425649595 114816242208361
Giải năm 5705
Giải sáu 586917675638
Giải bảy 747
Giải tám 66
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,50,7,9,056
8,61 6,5,666,9,7,1,6
4,222,34,675,8
2383,7,981
 47,2695,8
Giải ĐB 526176
Giải nhất 91016
Giải nhì 68653
Giải ba 2517055826
Giải tư 43188342816161785051 220588961219836
Giải năm 2023
Giải sáu 459862960635
Giải bảy 106
Giải tám 63
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
706351,8,3
8,517,2,60,9,3,2,1,763
123,6170,6
6,2,535,69,8,588,1
 4  98,6
Giải ĐB 223365
Giải nhất 30168
Giải nhì 00771
Giải ba 3792060112
Giải tư 29011187677530590439 991226930632168
Giải năm 0112
Giải sáu 069421561324
Giải bảy 764
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
205,60,656
1,712,1,25,064,7,8,8,5
1,2,124,2,0671
 396,68 
9,6,9,24 394,4