Giải ĐB 506839
Giải nhất 25016
Giải nhì 18981
Giải ba 9937588354
Giải tư 11376298949546005560 154853303215227
Giải năm 6265
Giải sáu 179270438168
Giải bảy 632
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,60 6,8,754
8163,7,168,5,0,0
3,9,327276,5
436,2,2,9685,1
9,543392,4
Giải ĐB 448316
Giải nhất 23866
Giải nhì 76235
Giải ba 8219165385
Giải tư 54420351684237134579 546230408536131
Giải năm 8554
Giải sáu 174812725606
Giải bảy 758
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2068,8,358,4
7,3,9160,6,168,6
720,3 73,2,1,9
7,231,55,4,685,5
548791
Giải ĐB 878885
Giải nhất 60854
Giải nhì 65054
Giải ba 5219936622
Giải tư 55930953793941946788 179168141277969
Giải năm 3387
Giải sáu 953355861731
Giải bảy 135
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
30 3,858,4,4
319,6,28,169
1,222879
335,3,1,05,886,7,8,5
5,54 7,1,6,999
Giải ĐB 903291
Giải nhất 57426
Giải nhì 00481
Giải ba 1215782894
Giải tư 30663996509301226401 564305730704955
Giải năm 8453
Giải sáu 664996647180
Giải bảy 982
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,301,1,7553,0,5,7
0,0,8,912264,3
8,1260,57 
5,63  82,0,1
6,949494,1
Giải ĐB 733388
Giải nhất 32559
Giải nhì 91862
Giải ba 9239288936
Giải tư 16027540588560159658 597745786562554
Giải năm 9054
Giải sáu 282463604323
Giải bảy 234
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
601654,8,8,4,9
 1 360,5,2
9,624,3,7274
234,65,5,884,8
8,3,2,5,7,54 592
Giải ĐB 817385
Giải nhất 96372
Giải nhì 25065
Giải ba 3835204351
Giải tư 90594325924911868217 941185062589118
Giải năm 7001
Giải sáu 293134997260
Giải bảy 340
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4,6012,6,850,2,1
3,0,518,7,8,8 60,5
9,5,725172
 311,1,185
94 999,4,2
Giải ĐB 112516
Giải nhất 95529
Giải nhì 84377
Giải ba 8315010327
Giải tư 26507904765308040054 064397900253384
Giải năm 4095
Giải sáu 253140599156
Giải bảy 757
Giải tám 49
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,507,2957,9,6,4,0
3165,7,16 
 27,95,0,2,776,7
 31,9 80,4
5,8494,5,3,295