Giải ĐB 788097
Giải nhất 34753
Giải nhì 23533
Giải ba 8720400888
Giải tư 42285107919242053043 238015446021308
Giải năm 8425
Giải sáu 686153808337
Giải bảy 182
Giải tám 45
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,2,601,8,44,2,853
6,9,01  61,0
825,03,97 
4,3,537,30,882,0,5,8
 45,3 91,7
Giải ĐB 119519
Giải nhất 03330
Giải nhì 66049
Giải ba 4688041673
Giải tư 95521268624712783598 602919721145409
Giải năm 2862
Giải sáu 590863780519
Giải bảy 434
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,308,9 5 
2,9,119,1,9962,2
6,621,7278,3
734,00,7,98 
3491,0,4,196,8,1
Giải ĐB 873882
Giải nhất 82853
Giải nhì 46248
Giải ba 6617735904
Giải tư 96378663256061056606 388107643792618
Giải năm 7594
Giải sáu 982256748272
Giải bảy 882
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,106,4253,3
 10,0,8 6 
8,2,7,822,53,774,2,8,7
5,5377,1,482,2
7,9,048 94
Giải ĐB 060794
Giải nhất 41707
Giải nhì 35657
Giải ba 8944157493
Giải tư 48907858608352201015 585544799876562
Giải năm 2097
Giải sáu 409783359353
Giải bảy 739
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
607,79,3,153,4,7
415 60,2
2,6229,9,0,5,07 
5,939,598 
5,941395,7,7,8,3,4
Giải ĐB 832472
Giải nhất 91388
Giải nhì 47074
Giải ba 1872143766
Giải tư 91117592085628635764 774966502167792
Giải năm 0499
Giải sáu 381765326685
Giải bảy 302
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 02,885 
2,213,7,78,9,664,6
0,3,9,721,11,174,2
1320,885,6,8
6,74 999,6,2
Giải ĐB 855462
Giải nhất 98963
Giải nhì 66250
Giải ba 3876236362
Giải tư 43140740305088040371 212801103650840
Giải năm 9636
Giải sáu 362733449238
Giải bảy 374
Giải tám 75
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,3,8,8,4,50 75 
71 3,362,2,3,2
6,6,627275,4,1
638,6,0,6380,0
7,444,0,0 9 
Giải ĐB 832932
Giải nhất 69579
Giải nhì 75075
Giải ba 9801272660
Giải tư 50791528046096041529 053505436330452
Giải năm 2942
Giải sáu 704722618746
Giải bảy 688
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,6,5,604750,2
6,910,2461,0,3,0
4,5,1,329475,9
632888
 47,6,22,791