Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.ĐB 768784156960776454
G.1 911428571965523
G.2 923287679792450
G.3 847357078457953196874573608530
G.4 336635579474003332288010560169932332017421038869543299915785567755559892585503220164580006997761691961000
G.5 867029156585
G.6 668701642642342254133650666754047581
G.7 898477785
G.8 066788
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
706,3,55,60 0,3,504,6,0
 1  13,5,9819
4,428,8222222,3
6,0,333,51,538236,0
6,9,8,842,27,54 0,545
0,35 1,8,750,4,38,8,8,450,4
 64,3,9 67,00,7,367
87 6,7,8,977,4,5676
9,2,287,4,43,985,7888,5,1,5,5
698,49,199,8,719 
  Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.ĐB 470295258574728469
G.1 360365218576037
G.2 436867031047611
G.3 123173095167099160313989314566
G.4 805872302496851544462089177476923837293455947763619888381730296993703745515372210977501643841179076195656
G.5 042283456231
G.6 415894544246542227985451547861278478
G.7 998927010
G.8 887449
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 0 3,10 10 
5,9,5175,6,31 3,2,6,110,5,7,1
222,4227,2 27,1
836834,0,7,14,931,7
5,246,67,3,745,7 49,3
958,4,1,14,8511,756
4,4,7,8,36  615,661,6,9
8,1762,4,374,42,1,378,8,5
8,9,588,7,3,6983,57,78 
 98,1,59,998,9,94,693
  Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.ĐB 044977978077743586
G.1 532578685100135
G.2 561686651604611
G.3 826343536231204888655122307596
G.4 829877900048310072548185673914835949859220732477419327384596948953780808050258230819997984998053847678141
G.5 190468950837
G.6 675667453307862879989632290688787676
G.7 757861126
G.8 592517
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0,107,4,0 08,4506,5
 10,46,4,5164,117,1
62 3,9,325,8 26,3,3
 34732,22,237,5
0,5,1,9,345 41841
459,7,6,4,6,72,9,9,6510,35 
5,562,89,161,52,0,7,7,9,86 
5,0,8,5,777773,71,378,6,6
6872,9,08 784,6
594 98,5,2,6,5999,6
  Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.ĐB 577594800865026246
G.1 217003988816749
G.2 296229922221265
G.3 664457733947003097096259923341
G.4 549042169669341355817533655442727110604581871284229618394120573817855338995183803495183752637790049128269
G.5 081382176474
G.6 782719628411767342923026178955963115
G.7 995663250
G.8 990251
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 04,0202,3,95,80 
1,4,8,111,3,17,8175,5,9,415
6,4,227,20,9,2,226,2,0,252 
136,96,7,8,5,03  3 
0,941,2,5 45741,9,6
9,45 4,6531,9,651,0,1,2
9,362263,59,469,5
27 173,1 74,9
 81883,1,8 89,0
9,399,5,6,4 928,7,6,9,496,5,1,9
  Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.ĐB 275319576674985427
G.1 916924369994562
G.2 680005419265943
G.3 283046932494383938833583727202
G.4 786483352176879034342984828187728132100872607924519295737133024137324553486034415529203857496999289432982
G.5 086383902768
G.6 711461370705702537765215169733155441
G.7 524164659
G.8 752218
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 05,4,0908,7 02
214,3,9515,34,418,5
924,1,42,922,59,8,0,627
6,137,43,1,8,833437
2,1,3,0,248,86,745941,1,3
7,05 2,1,451,7159,7
 63764868,2
3,875,90,576,49,5,3,27 
4,487 83,31,686,2
7,192990,2,95,997,2,9,4
  Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.ĐB 381211555999137269
G.1 725871277710073
G.2 319073220103242
G.3 945962957495246352531366121661
G.4 006024829813402219410706378905523914836159804210934341402269150591147498072647233491788583922068415285218
G.5 532047875716
G.6 605488241612892116885206952502913881
G.7 914164308
G.8 803061
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
8,202,2,5,7306,4,1 08,6
4,9,114,2,12,6,0146,9,8,6,616,7,8
1,0,024,0 217,5,425,3
63 9,53 2,8,73 
1,5,2,7416,0,1,746 42
 54 59,3252
9630,464,1,91,061,1,1,9
0,8748,774,7172,3
980,7888,70,181,3
 98,1,66,5,993,9691

Xổ số miền Nam - XSMN:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gồm:

Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.

* (1) = Đài 1, (2) = Đài 2, (3) = Đài 3 hay còn gọi là đài chính, đài phụ và đài phụ 3 trong cùng ngày căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tùy từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" là do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
* Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.