Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 064887610812976508
G.1 683371304044515
G.2 408020258109589
G.3 424666981417205069743256866031
G.4 410301751550370737202199747658070490996651432718680492509887197103331253095046884194347824859486122900876
G.5 906485982963
G.6 551678348476143065226861431627597737
G.7 667113638
G.8 760763
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,7,2023,1,407,5 08
 16,5,46,813,0,2,2316,5
 2 2,3,1,122,5 24,9
 34,0,7130,26,6,438,7,1
3,6,14974 243,8
1582,05 9,159
7,1,7,667,4,6661,6,81,763,3,8
6,9,3,876,6,00,874376
5879,687,13,8,4,6,088,9
497 985,2,895
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 274750805380134177
G.1 782811398889222
G.2 554791364888409
G.3 387895759428154684806109622467
G.4 592597520888320061845644976490447004789280849313371042143560366453570251469911702219861333933612626706092
G.5 885543789686
G.6 075709767786779839193947139441094831
G.7 951367593
G.8 701351
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
7,2,9,0,508,06,8,802709,9
5,81 213,95,3,61 
 2 9,0219,222
 3 1379,331,3
8,949547,9,5,894 
551,7,5,9,0454 51
7,86  67,08,969,1,7,7
570,6,96,4,3786,6,770,7
 86,4,9,19,7,4,880,8,0986
5,4,8,790,41,498,20,6,093,4,8,2,6
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 352720233040256912
G.1 728218524631861
G.2 075129203760030
G.3 710299600088232165894154983840
G.4 448181604278759544419356613177085486717744872462280130330241421587538532047065634861242505965224786352970
G.5 353256928891
G.6 013779124821948634808954280068384472
G.7 145171828
G.8 357653
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0,20 8,4030,7,4,300,5
2,4,212,8,27,41 9,612,2
1,3,4,121,9,1,09,7,3287,1,2,128,2
 35,7,2 32,75,6,638,0
 45,2,1,8541,6,0 47,9,0
3,459854,8 53
6667,8,46  63,3,1
3,7777,376,1,7,2472,0
1,48 2,586,0,5,92,38 
5,29 892491
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 964617570454682264
G.1 529789824518597
G.2 297906890082978
G.3 765212223277611737414371146392
G.4 247100436071091401872794204386579984687762831701453283313981382576337797916910290875335279170743361138500
G.5 037604394760
G.6 439667382011976363276243483852434169
G.7 433062840
G.8 785476
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
1,6,90  0 4,6,00 
1,9,211,0,73,8,1,4111,116,1,1
4,321627929
333,8,26,4,339,1,34,538
 425,543,5,1,57,640,3
 5 4,454,7,4 53
9,7,86  62,37,169,0,4
8,178,6,82,7,5,777,7976,9,4,8
7,3,9,787,6 813,78 
 96,1,8,039 6,2,792,7
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 934328610660277784
G.1 945940363527914
G.2 109172057154319
G.3 112635807771574293440380843454
G.4 667638097489550801726169595040801926907695402960058048654500281406506015207380799542144928391250143774905
G.5 593962328228
G.6 378078583640742525350782613398164274
G.7 750968024
G.8 070115
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
5,8,4,5,4070,4,6,601,2,5,0 07,5,8
 170,71 215,6,9,4
7,9288,3,025 24,8,1,8,5
6,639 35,2,5333,7
7,940,07,440,42,7,5,1,84 
950,8,02,3,0,35 1,2,054
 63,37,868,0,016 
0,7,174,2,7 76,4,10,374,9
5,28 682,62,2,084
395,2,4 9 7,19 
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 014217338337820545
G.1 374271580120797
G.2 949509700711408
G.3 708618803237186130538938772525
G.4 336678881712891108695359673419431647623015907910241633120848392794337742235408009658115130461694427126175
G.5 895561135866
G.6 477647611075943452947199322632443813
G.7 165454965
G.8 364559
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
50 307,7,10,300,8
6,9,617,9,73,0138,713
327 24 26,5
 36,21,534,0,1,7135,0
64 5,3,9,245,8444,5
6,7,555,0454,36,3,7,2,459
3,7,965,1,7,9,4,186 2,665,6,9
6,1,2,176,50,7,0,379,78,971,5
 8 486 81,7
6,191,69,794,95,697
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 895054027386822105
G.1 813527979778858
G.2 460478419323420
G.3 120394436052502056196879407939
G.4 260758852864495111376464867412460235599173399793083227161524134979939916617645343035646688170387582608697
G.5 369613460001
G.6 362010821862981428263228253352080365
G.7 033581409
G.8 850056
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
2,60  00,8,2209,8,1,5
 128,9,714,9 17
8,6,1,520,8,3 26,8,4 26,0
3,233,7,993 333,4,8,9
548,71,2463,94 
8,7,952,4 5 6,056,6,8
962,02,4,86 5,5,265
3,4759,9711,97 
2,485,22,081,60,8,3,588
396,59,9,191,9,7,9,3,70,397,4

Xổ số miền Nam - XSMN:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gồm:

Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.

* (1) = Đài 1, (2) = Đài 2, (3) = Đài 3 hay còn gọi là đài chính, đài phụ và đài phụ 3 trong cùng ngày căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tùy từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" là do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
* Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.