Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 476705576466569889
G.1 910308301936606
G.2 971890723943856
G.3 407145325968396095103052966313
G.4 142743254548822827682725012756939460508722395361050472685980286210028763038781766810657714017029187223892
G.5 482385350800
G.6 494515973615300345683670417601911172
G.7 460096833
G.8 940017
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
6,5,3050,7,8,100,3,5 00,6,2,6
 15,4210,9917,4,3
223,2 26,17,0,7,929
23  35,93,133,8
9,7,145,5,6 4 14 
4,1,4,050,6,93,9,05  56
5,460,89,2,9,668,67,7,0,5,06 
9748,87 176,2,6,2
689687,0,7389
5,894,73,196,5,62,891,2
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 590147539054941262
G.1 109935110798778
G.2 805032796649932
G.3 921623601831797244924991151426
G.4 070449533436162856630689550759916556850837074258894527876050068412422837668321232673668230743818211764286
G.5 649874064639
G.6 888430527592101351413718130744285408
G.7 583381685
G.8 545919
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 03506,8,7307,8
 188,4,413,88,119,7,1
5,9,6,62 9283,628,3,6
8,6,0,93413 239,6,0,2
5,8,4,344,77,541,1 4 
9,554,2,9,5 59,0,485 
 62,3,20,6663,8,268,2
47 9,074,80,178
9,183,41,0,7,281,92,0,6,785,1,6
592,8,5,35,897,21,39 
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 134302998577091919
G.1 876068007047595
G.2 932837514006686
G.3 923316689108002179931120331226
G.4 009690285589632836039676669650383134823620814261165469886810867358039351003202086331768023167970877962163
G.5 616685792088
G.6 165696276144284723794852354716619607
G.7 323989860
G.8 746835
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
503,6,21,4,702607,3,8,3
3,913 14,6,0617,9
3,023,75,02  23,6
2,0,1,832,19,936,50,2,6,035
7,444147,0 47
556,5,03523,95 
5,6,6,066,9,63,1682,860,1,3
2744,779,9,0,74,0,1,979
 836,9898,088,6
6918,7,798,3,37,197,5
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 317773918800878112
G.1 788256189902510
G.2 994182652392004
G.3 759315542552127529910853817022
G.4 768490060559073016294646841436227131521059600375289461213150106473517571923392887672030111257366209011602
G.5 632217089770
G.6 618812130004245376965159954300674757
G.7 028382691
G.8 697353
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 04,51,0,5,008,0,07,2,9,102,4
313,3,8910,29,111,0,2
228,2,9,5,58,128,7,30,2,123,0,2
1,7,1,736,17,5,23 5,4,236,8
 49 47 43
0,2,25 753,9,0 53,7
369,896 367
 73,34,273,56,57 
2,8,6,1880,2828,388
6,4,29 5,996,1,9 91,0
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 009059351215472855
G.1 138467868967038
G.2 874713837453183
G.3 749832150228624998436059847362
G.4 938315715095981351280408805344627660255158886676801351511885825160602671096007059259883742345027196281046
G.5 339542907109
G.6 686815498170045853296816890555014923
G.7 510059890
G.8 335812
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
1,7,5029,80 905,1,9,5,2
3,8,71 516,5,6,5 12
 28 29,6,41,4,0,6,623
3,833,143 2,838
449,4,62,743 42,6
950,91,8,158,9,8,10,0,555
6,468,61,8,1,26 9,462,2
 70,1 74 7 
6,2,881,8,35,586,0,5,99,9,383
4,5955,2,89  90,6,8,8
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 086030041393786590
G.1 250991942807704
G.2 012054559092818
G.3 914589826152209333562015274711
G.4 324774573437535789037123811106916537848028374829982733225608039766037621014062199592571911604476268251608
G.5 123471692910
G.6 527824506878941632519769366820424531
G.7 931669882
G.8 926195
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
5,303,6,58,908,91,908,4
3,61 6,5163,1,110,4,9,1,1,8
92 3288,4,8,525
0,531,4,4,5,8,0932 31
3,34 74 1,042,7
3,050,3,8 51,69,252
 611,7,7,561,9,9,9 68
778,8,7 74,6,647 
7,7,3,58 9,0,28 6,0,182,2
992,96,6,6,098,0,3195,0
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.ĐB 968311778211481619
G.1 162412648529156
G.2 870246105387937
G.3 168473824305200234468023802990
G.4 109356121916775051390176890563152793076411178015949918156794966012521339626529085204829044170634492434640
G.5 270495096680
G.6 434288660035752321192565902955795524
G.7 475205387
G.8 941754
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 04 05,9,1,08,4,908
4,119,18,0,117,9,3,1 19
424 23 29,4,6,4
6,435,5,92,1,53 638,7
9,0,242,7,3,16,9,9465,2,4,248,4,0
7,3,3,75 0,6,853 54,6
666,8,3465,42,563
475,5,91788,379
68 781,50,4,387,0
1,3,7941,094,42,7,19 

Xổ số miền Nam - XSMN:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gồm:

Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.

* (1) = Đài 1, (2) = Đài 2, (3) = Đài 3 hay còn gọi là đài chính, đài phụ và đài phụ 3 trong cùng ngày căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tùy từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" là do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
* Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.