TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.ĐB 354108223515474495
G.1 070213036162496
G.2 074162350560452
G.3 526690921949390539361521214686
G.4 773564443953614381415739285713172142512422704240407776549836375463990725390377707437210624474494919291679
G.5 165242490509
G.6 040432219101117989089822208138578019
G.7 782174280
G.8 577538
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 04,1,84,908,4,7,58,9,709
2,0,4,214,3,4,9,6615819,2
8,5,921,1222,47,9,1,524
139 36,6 38
0,1,1417,2,049,0,6249
 57,2,67,6,0,15 957,2
5,1693,4,365,18,96 
57  75,4,9570,2,9
 82 8 380,1,6
3,6,1927,49 1,0,4,790,2,6,5
  TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.ĐB 526176751065961929
G.1 910162138028804
G.2 686537884452816
G.3 251705582642417895182634197061
G.4 431883428161617850512205889612198363413404933884986205567751296662415182365916732189266380710827149304012
G.5 202319809742
G.6 459862960635629413125991462894779472
G.7 106796252
G.8 633799
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
7068,80 804
8,517,2,69,5,512,7,84,612,6
123,612 5,7,4,9,8,128,9
6,2,535,6337,4,37,93 
 4 9,3,444 42,1
351,8,35,655,1,1652
0,9,3,2,1,7639,666,5165,1
170,63,17 777,2,3
9,8,588,19,180,0280,2
 98,6 96,4,1,89,299,2,3
  TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.ĐB 663283970448039301
G.1 664699246401054
G.2 252900079168436
G.3 762037741009156810561411281434
G.4 378473032836968286006635250659264709197266352098139011280582722096693319907013834628301075623420580093297
G.5 756330094097
G.6 618444711613820874823596534842229935
G.7 070012014
G.8 707022
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
7,7,0,7,1,900,3708,9,9 07,0,1
713,0912,3,2 14,2
5281,8,7,5,1,82 2,2,4,122,2
1,6,0,83 1,3338,835,4,6
8476481,3,548,2
 52,9 52,6,63,754
 63,8,99,5,56436 
470,0,1,0 70,29,0,975
2,684,30,482,2483,3
5,69 0,096,1 97,7
  TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.ĐB 067901143530626723
G.1 408846758367170
G.2 781239632502592
G.3 527538429528878205947688725544
G.4 991279582349193563919961979020353765314033465757785713405377526310984951043806196585181225578078118785857
G.5 114875578138
G.6 052724384989304773663788998691856238
G.7 930752378
G.8 925877
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,2014,30 707
9,01931 519
927,7,3,0,3525925,3
2,9,5,230,8834,1,04,238,8
8483,947,0,9443,4
9536,258,2,78,251,7
76 666,586 
2,2764,5,778,7,87,0,8,5,877,8,0
3,489,45,8,7,788,37,3,386,5,7,7
8,192,3,1,5494192
  TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.ĐB 823058640739820927
G.1 897293214205544
G.2 049607461469833
G.3 662053660865616153142456017387
G.4 544755922512643042731560067089367870042494099883429918455870792492896267236259564102525102842629081202242
G.5 735737514220
G.6 135579914342855134147185928367895574
G.7 826681710
G.8 906201
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
9,0,600,5,870 1,2,601,2
91 8,5,514,6,4,4 10,2
426,5,96,4,6,4240,6,1,420,5,7
4,73  398,336,3
 42,31,2,8,1,142,9,27,442,4
5,7,2,055,7,8851,1256
26 162,23,562,0
5,875,3 7 8,274
0,589,7 81,5,4 83,9,7
8,290,19,4,39989 
  TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.ĐB 851616016834914517
G.1 419802460167902
G.2 515280727795549
G.3 376296328525854221726687924786
G.4 690735059314754080757121662367161229093814466359798989542136651680623942618996281502396153865927686699321
G.5 153872472200
G.6 271551680889034625143939321831662997
G.7 179685004
G.8 293001
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
80 301 01,4,0,2
 15,6,6 140,218,8,7
229,2,9,872 9,028,3,1
7,938 30,9,8,6,9,42,53 
54 1,5,346,7 49
1,7,8548,954 53
1,168,74,6,366,86,6,866,6
679,3,54,779,2,79,179
6,3,289,5,03,6851,1,286
2,7,8,2933,7,3957,497,2
  TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.ĐB 549743261125662551
G.1 180369460683826
G.2 068477755560202
G.3 724800149225876833758246042555
G.4 207988489586392707462318856971136231173316443864184465123279442534452946216702423975622012515839525898056
G.5 449665174839
G.6 799104005969407884196655347578628992
G.7 565284870
G.8 590723
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0,80  07,67,602
9,71 519,7,8516,2
9,923 29,56,9,4,1,023,6
2,4363,4,5332,839
 46,7,3843 42
6,9595,7,5,255,1,3,57,556,8,6,5,1
9,4,365,97,06 1,5,5,262,0
4710,178,9,6,5 70,5
9,888,07,184583
5,691,6,8,5,2,21,7,29 392

Xổ số miền Nam - XSMN:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gồm:

Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.

* (1) = Đài 1, (2) = Đài 2, (3) = Đài 3 hay còn gọi là đài chính, đài phụ và đài phụ 3 trong cùng ngày căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tùy từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" là do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
* Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.